Vindskydd, Stor-Tickuln

Vindskydd, eldstad och bänkar uppe på ett litet berg med fin utsikt över tjärnen. Här är det svårt att sätta upp tält i den ojämna terrängen intill vindskyddet.

Faciliteter:
  • Grillplats/Eldplats
  • Rastplats
  • Vindskydd

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen