Area main nature reserve@2x Sandviksåsen

Det klapprar när du kliver på de runda stenarna vid det gamla grustaget i Sandviksåsen. Det är som om någon tappat sin stora kulsamling här. Fast kulorna är endast grå och decimeterstora. Stenarna inuti åsen slipades släta och runda av den forsande isälv som lämnade efter sig den sträng av sand och grus som vi idag kallar Uppsalaåsen. Sandviksåsen är en liten del av denna mäktiga rullstensås. Från toppen av grustaget i södra änden kan du beundra utsikten över Mälaren.

Den 5 km långa vandringsstigen går högst upp på åsens rygg med branta sluttningar åt båda håll. Härifrån har du bra översikt över landskapet runt omkring. Inte konstigt då att våra förfäder valde att bygga en borg här uppe. De ville också ha koll på läget, om fienden skulle dyka upp. Om du har ögonen med dig kan du fortfarande se resterna efter borgen uppe på åsen.

Vid åsens norra ände går stigen brant nedåt och leder tillbaka längs med vattnet. Uppe på åsen växer gles barrskog, men här nere är det lummigare och fler lövträd. Döda träd ligger kors och tvärs på åsens sluttningar. Man har medvetet lämnat dessa till de djur och växter som behöver döda träd för att överleva.¨

Tänk på att särskilda regler gäller i naturreservat, klicka på länken till föreskrifterna för att läsa mer.

Service: Parkering, stigslinga

Förvaltare: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Area main near parking@2x Nära parkering
Hitta hit:

Sandviksåsen ligger på Skohalvön norr om Bålsta.

Från Bålsta kör du vägen norrut mot Övergran. Strax före Övergrans kyrka ta höger på väg 263, mot Sigtuna. Efter ca 5 km ta vänster mot Skokloster och därefter vänster efter ca 300 m mot Häggeby kyrka. Vid kyrkan ta vänster, efter 600 m ta höger och följ sedan vägen fram till naturreservatet.