Skattmansöådalen

Under tusentals år har Skattmansöån slingrat sig fram genom landskapet och skurit sig ner genom den djupa leran. Idag flyter ån fram på botten av en vacker ravin med bitvis riktigt branta sidor. Det ger ett lustigt intryck, för landskapet öppnar sig liksom under dig.

I naturreservatet Skattmansöådalen kan du sysselsätta dig året om. Genom ådalen går flera strövstigar. Från skidbacken kan du vandra den orangemarkerade Upplandsleden 1,6 km norrut till den historiskt intressanta platsen Ytterkvarn. Vill du vandra längre fortsätter Upplandsleden söderut ner till Härjarö och norrut till Siggeforasjön.

Vintertid finns här Upplands högsta skidbacke med två liftar och spår för längdskidåkning och pulkabacke. Intill backen hittar du värmestuga, ett vindskydd och grillplatser med vedförråd.

Tänk på att särskilda regler gäller i naturreservat, klicka på länken till föreskrifterna för att läsa mer.

Service: Parkering, eldstäder, vindskydd, raststuga, rastplats, vandringsleder, torrtoalett.

Förvaltare: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Hitta hit:

Skattmansöådalen ligger ca 30 km väster om Uppsala och 20 km norr om Enköping.

Från väg 72 svänger du av söderut där det står skyltat mot Skattmansöådalen. Följ sedan skyltarna. Vill du komma till skidbacken svänger du in vid Skattmansöstugan. Vill du komma till Ytterkvarn svänger du vänster i korsningen efter Skattmansöstugan.