Place main bathing@2x Smultronställe Borgardalsbadet

Vid Lötsjön alldeles söder om Länna ligger Borgardalsbadet. Skogen sträcker sig ända fram till vattnet, men just runt badplatsen breder öppna gräsytor ut sig. Nere vid vattnet finns en liten sandstrand och bryggor. På den västa udden finns branta klippor och en plattform att hoppa från.

Vid Borgardalsbadet startar en två kilometer lång slinga av Upplandsleden. Vandringen tar dig över hällar, förbi resterna av en gammal fornborg och upp på en höjd med vacker utsikt över sjön. Grova ekar och gammal tallskog kantar din väg. Stigen är bitvis stenig.

Du kan också vandra Upplandsleden norrut till Länna, ca 2 km eller söderut till Fjällnora, knappt 4 km.

Så packa badkläder och vandringsskorna när du ska besöka Borgadarlsbadet! Borgardalsbadet är ett av Uppsala läns smultronställen i naturen. Ett smultronställe är ett område med höga natur- och friluftsvärden som är tillgängligt för besökare.

Förvaltare: Uppsala kommun och Upplandsstiftelsen

Service: Badbryggor, handikappvänlig torrtoalett, parkering, grillplats, vandringsslinga.

Tillgänglighet:
  • Place main near parking@2x Nära parkering
  • Place main near toilet@2x Nära toalett
Faciliteter:
  • Place main firesite@2x Grillplats
  • Place main info@2x Information
  • Place main bathing@2x Badplats
Kommunikationer:

Du kan ta länsbussen till Länna, bruksgatan och sedan vandra längs Upplandsleden fram till badet, totalt ca 2 km.

Från busshållplatsen följer du stora vägen ca 200 m åt uppsalahållet. Sväng vänster vid badskylten. Efter ytterligare 200 m ser du Upplandsleden. Följ leden söderut ca 1,5 km fram till Borgardalsbadet.

Hitta hit:

Kör väg 282 till Länna. Inne i samhället sväng av söder ut där det står skyltat mot badplats. Efter ca 1,4 km sväng höger in på en liten grusväg. Efter 0,7 km är du framme vid badet.

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen