Place main naturalvalue@2x Smultronställe Tallarna i Kronparken

I Kronparken finns länets grövsta tall. Det krävs flera personer för att kunna omfamna den.

Här på den sandiga jorden intill Uppsalaåsen växer tallar som är över 350 år gamla. Man tror att de äldsta tallarna i Kronparken kan vara planterade av Olof Rudbeck d.ä. omkring 1680. Varför är tallarna så stora och grova just här? Under århundradena har områdets använts som betesmark och militärt övningsområde. Djur och militärer har slitit på marken som hållits öppen och fri från gran och sly. Detta har gynnat den konkurrenskänsliga tallen.

Tallarna i Kronparken är ett av Uppsala läns smultronställen i naturen. Ett smultronställe är ett område med höga natur- och friluftsvärden som är tillgängligt för besökare.

Tillgänglighet: Området är inte anpassat för personer med funktionsnedsättning, men Gula stigen som går genom skogen är stor och bred. Både barnvagnar och rullstolar tar sig fram.

Service: Betalparkering vid Ångströmlaboratoriet, parkering nordväst om parken, informationsskyltar.

Förvaltare: Uppsala kommun

Att göra:
  • Place main naturalvalue@2x Naturvärde
Tillgänglighet:
  • Place main near parking@2x Nära parkering
  • Place main near public transport@2x Nära kollektivtrafik
Parkering:

Parkering finns vid Ångströmlaboratoriet.

Kommunikationer:

Flera av Uppsalas stadsbussar stannar vid hållplats Polacksbacken varifrån det bara är en kort gångväg till Kronparkens entré vid Regementesvägen.

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen