Place main naturalvalue@2x Smultronställe Trollskogen i Stadsskogen

En trollskog mitt i staden! Vandra längs trollstigen och känn hur du förflyttas till sagornas värld. Marken täcks av en mjuk mossmatta. Var det inte något som rörde sig där bakom trädet? Vågar du vika av från stigen kan du gå på jakt efter bär eller svamp!

Trollskogen är en del av Stadsskogens naturreservat. Sedan slutet av 60-talet har skogen fått sköta sig själv. Döda träd lämnas kvar på marken till glädje för skalbaggar och andra insekter. Ingen avverkning sker. Nu håller platsen på att utvecklas till en riktig naturskog.

Trollskogen i Stadsskogen är ett av Uppsala läns smultronställen i naturen. Ett smultronställe är ett område med höga natur- och friluftsvärden som är tillgängligt för besökare.

Utökad information om service och tillgänglighet i Stadsskogen, i+

Att göra:
  • Place main naturalvalue@2x Naturvärde
Tillgänglighet:
  • Place main stroller accessible@2x Barnvagnstillgängligt
  • Place main near public transport@2x Nära kollektivtrafik
Hitta hit:

För att hitta till trollskogen behöver du ta med dig en karta från entrén till Stadsskogen. Närmaste parkering finns vid Gläntan längs Norbyvägen. Det står skyltat P Linné. Härifrån vandrar du ca 800 m längs en Linnéstig fram till Trollskogen.

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen