Styggkärret

Aktuellt

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet . Det finns en stor risk att döda granar faller och vi avråder dig från att besöka området vid blåsigt väder.

Är du sugen på riktig vildmark? Det räcker att bege sig två mil från Uppsalas centrum för att hamna i en helt annan värld. I Styggkärret och intiliggande reservatet Fäbodmossen råder en tidlös stämning med odikade våtmarker och susande gamla tallar.

Marken i reservatet täcks av stora mossklädda stenblock och flera våtmarker av olika storlek. Men i västra och norra delen finns några lite annorlunda miljöer som skiljer sig från omgivningarna. Här växer ek, lind och hassel och naturen känns grön och frodig. Varför? Hemligheten är gluparna. En glup är en sänka där vattnet stiger snabbt vid snösmältning och kraftiga regn, för att sedan fort sjunka undan på grund av underjordisk avrinning. Ofta blir sänkan helt torrlagd. Den fuktiga miljön gör att krävande lövträd och lundväxter trivs.

Naturen i Styggkärret är relativt orörd. Därför finns det många ovanliga djur och växter, mer än 50 arter som är nationellt hotade har hittats här. En av dessa är skalbaggen raggbock som behöver grov, gammal tallved för att överleva. Fåglar som du kan ha turen att se eller höra är bland annat tjäder, slaguggla och tretåig hackspett.

Det är bitvis svårt att ta sig fram i den storblockiga och blöta terrängen. Gummistövlar rekommenderas! Om du vill titta på gluparna ska du bege dig till Hasseldalarna i norra delen av reservatet. Här finns en parkering, men skogsbilvägen som leder dit är i ganska dåligt skick. Väl framme finns dock en trevlig stigslinga som är relativt lättgången.

För dig som längtar efter vildmark är det här ett bra utflyktsmål. Lämna den lika orörd som du fann den!

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Hitta hit:

Styggkärret ligger 2 mil nordväst om Uppsala.

Kör väg 272 mot Harbo. Vid Blackstalund tar du av mot vänster och följer vägen i ungefär 7 km så kommer du fram till parkeringen.