Area main nature reserve@2x Storskogen

Mellan Storvreta och Jälla ligger trolska Storskogens naturreservat. Som vandrare möts du av mängder av mossklädda stenblock av alla storlekar, hällmarker, hackspettar och många andra skogslevande arter. Mitt i ligger ett riktigt gammalt skogsparti som kort och gott kallas för Gammelskogen. Gammelskogen är ett av Upplands smultronställen i naturen.

Storskogen är en varierad skog med både blandskog, skog med grova granar och ren tallskog. Asparna i området är hem för många, fler än bara lavarna och mossorna som du kanske lätt ser. Några av storskogens mest hotade insekter som cinnoberbaggen, aspsplintbock och aspbarkgnagare måste ha levande eller död asp som hem för att överleva.

Genom Storskogen kan du vandra den 5 km långa Vildmarksleden, märkt med orange färg. Vill du vandra lite längre går den eller den 7 km långa, rödmarkerade, Jällaleden från Storvreta ända ner till Jälla. Båda stigarna passerar Gammelskogen. Nära gammelskogen kan du göra en liten avstickare mot Trollberget, ett område med stora stenblock som ligger huller om buller. Här kan du hitta spännande skrevor och grottor att krypa in i. Halvvägs längs Vildmarksleden finns en rastplats med vindskydd och eldstad. En till rastplats finns längs Jällaleden närmare Jälla.

Stadiga vandringsskor rekommenderas när du ska ge dig ut i Storskogens blockrika terräng. En något mer lättvandrad stig finns alldeles norr om själva reservatet. Den kallas Strövarleden och är 2,5 km lång, gulmarkerad. Tänk på att särskilda regler gäller i naturreservat, klicka på länken till föreskrifterna för att läsa mer.

Service: Stora parkering vid Storvreta, parkering vid Jälla, grillplatser, vindskydd, torrtoalett, stigslingor, informationstavlor.

Förvlatare av naturreservatet: Länsstyrelsen Förvaltare av övriga delarna av Storskogen: Uppsala kommun.

Att göra:
 • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
 • Area main near parking@2x Nära parkering
 • Area main near public transport@2x Nära kollektivtrafik
 • Area main near toilet@2x Nära toalett
Kommunikationer:

Du kan ta bussen till södra eller norra entrén av naturreservatet.Tidtabeller hittar du på www.ul.se

Norra entrén till Storskogen: Ta bussen och kliv av vid hållplats Tistelvägen längs Skogsvallsvägen. Gå över den stora parkeringen som ligger öster om Skogsvallsvägen. Entrétavlan hittar du i sydöstra hörnet av parkeringen. Härifrån är det 1 km vandring till naturreservatet .

Södra entrén till Storskogen: Tag länsbussen till hållplats Jälla. Promenera vägen in bakom skolbyggnaderna, så kommer du strax fram till skogskanten och en entrétavla på vänster sida vägen. Härifrån är det flera kilometers vandring innan du kommer in i själva naturreservatet.

Hitta hit:

Storskogen ligger mellan Storvreta och Jälla, nordöst om Uppsala.

Norra entrén till Storskogen: Från E4 tar du av mot Storvreta och följer skyltarna in mot samhället. Sväng höger in på Skogsvallsvägen. Några hundra meter efter att du passerat under järnvägen ligger en stor parkering på höger sida intill vägen. Entrétavlan hittar du i sydöstra hörnet av parkeringen.

Södra entrén till Storskogen: Tag av norrut från väg 288 vid Jällaskolan. Följ vägen runt bakom skolbyggnaderna, så kommer du strax fram till en mindre parkering på vänster sida av vägen mot skogskanten. Bortom parkeringen finns en entrétavla. Härifrån är flera kilometers vandring innan du kommer in i själva naturreservatet.

 • S37ojsuqvfzgswbdpo7d

  Bland mossor och lavar i Storskogen - Familjeaktivitet

  Uppsala läns natur 7 okt 10:00

  När: 7 oktober kl. 10–14 Var: Storskogens naturreservat, Storvreta Busshållplats: Tistelvägen. Välkommen in i Storskogen, bland stora stenblock, kullfallna trädstammar och böljande mossmattor. Idag lär vi känna den trolska barrskogens mossor och lavar! Vilka är mossorna som täcker stenblocken och vilka lavar hittar vi i en riktig skog? Låna lupp och ge er ut på upptäcktsfärd i en miniatyrvärld. Utmana varandra i mossbingo och lavuppdrag! Ta gärna med fika eller lunchmat...

 • J7uyjgemjvxfcsqp4eck

  Vandring längs Vildmarksleden - För ungdomar och vuxna

  Uppsala läns natur 7 okt 11:00

  När: 7 oktober kl. 11–ca 13.30 Var: Storskogens naturreservat, Storvreta Busshållplats: Tistelvägen. Härifrån är det 800 m promenad längs skogsstigen fram till samlingsplatsen. Upptäck Vildmarksleden i Storskogens naturreservat tillsammans med naturguide Maria Brandt. Vi letar upp och sätter namn på det som gör Storskogen unik och skyddsvärd. Olika mossor och lavar, spår av små och stora djur, lämningar från inlandsisen och mycket mer. Vandringen är 3,5 km lång och går ...