Place main naturalvalue@2x Toran, slåtteräng

I Toran finns öppna hagmarksområden och sluten ekskog. Några av ekarna är mycket, mycket gamla.

En del av Toran har restaurerats till löväng. Där har träden kapats för att släppa in mer ljus till örterna på marken. På sommaren slås ängen och sedan släpps får eller kor ut för att beta. Området avgränsas av vackra gärdesgårdar.

Att göra:
  • Place main naturalvalue@2x Naturvärde

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen