Trail main hiking@2x Upplandsleden, Etapp 1:1, 13,5 km

Underlag: skogsstig, grusväg, spänger, asfalt

Start: Lunsentorpet

Slut: Knivsta

Service: raststugan Lunsentorpet, vindskydd vid Branthammarssjön.

Vatten: handpump vid Lunsentorpet, tillgänglig året om, cafè Hörnet i Knivsta kommunhus, öppet på caféets öppettider

Naturtyp: skog, öppet jordbrukslandskap, betesmarker, stadsnära natur

Här får du en etapp som startar med fin hällmarksskog, fortsätter längs vägar genom öppen odlingsbygd och slutar med en vandring in i Knivsta samhälle.

Mitt inne i skogen ligger raststugan Lunsentorpet. Det är ett torp som alltid står öppet för dig som vill ta en rast, eller kanske övernatta. 500 m väster om torpet delar sig Upplandsleden och du kan välja att vandra söderut mot Knivsta. Till att börja med går du över berghällar och spångade våtmarker genom den djupa Lunsenskogen.

Efter fem kilometer öppnar sig det småbrutna jordbrukslandskapet framför dig. Du passerar i kanten av några ängar och kommer ut på en smal grusväg. En bit fram längs vägen finns en parkering. Via lättgångna grusvägar och stigar kommer du till Brantshammarssjön. Här står ett vindskydd på en höjd med utsikt över vattnet. Alldeles före sjön passerar du genom en kohage där du får hålla lite utkik efter markeringarna. På grund av djuren finns ingen markeringsstolpe mitt i hagen.

Efter rastplatsen vandrar du vidare längs en landsväg förbi åkrar i ett par kilometer innan leden viker av in i skogen igen. Vandringen går nu på fina lättgångna skogsstigar genom det populära strövområdet Ängbyskogen. Framme i Knivsta går du genom samhället fram till tåg- och busstationen där etappen slutar. Intill finns en stor parkering.

Service Knivsta: Mataffärer, restauranger, boende på Särsta Värdshus

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Längd: 13.2 km
Underlag:

Skogsstig, grusväg, spänger, asfalt

Parkering:

Parkering finns vid Knivsta station.

Kommunikationer:

Det finns ingen bilväg till starten. Från Knivsta station går tåg och buss mot Uppsala och Stockholm.

Hitta hit:

Etappstarten ligger mitt inne i Lunsenskogen. Hit kommer du genom att vandra Upplandsleden 4,5 km från Sunnersta, eller 4 km från parkeringen vid Nyby (se etapp 1).

Från etappen slut vid Knivsta station kan du ta buss eller tåg mot Uppsala eller Stockholm.

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen