Upplandsleden, Etapp 12, 19 km

Underlag: jämn skogsstig, spänger, motionsspår, lite asfalt

Start: Österbybruks bruksmiljö.

Slut: Risön

Service: Rastplats vid Grillholmen, vindskydd, eldstad, torrtoalett mm vid Stormon

Vatten: vid buss-station vid Österbybruk, tillgänglig året runt samt i kran på toalett vid Films kyrka, i ekonomibyggnaden, öppet året om

Naturtyp: Barrskog, myrmark

Vikingaledens etapp 8 följer samma sträckning.

Etapp 12 börjar med kulturhistoria i den gamla bruksorten Österbybruk och slutar med en vandring genom skog och på spänger över vidsträckta folktomma myrmarker i Florarnas naturreservat.

Lägg gärna lite extra tid i Österbybruk och gör ett besök i den välbevarade bruksmiljön. En kilometer från starten delar sig leden. Gå vänster för att fortsätta upp mot Film och Risön. Går du höger kommer du till Aspbo naturreservat eller tillbaka till Österbybruk, slinga 12:1.

Efter att ha passerat väg 290 går du förbi ett gravfält med ett 50-tal gravar från järnåldern. Sedan tar Filmspången dig över Filmsjön. På andra sidan finns ett fågeltorn.

Längs lättvandrade skogsstigar kommer du till den idylliska gården Vika i södra delen av Florarnas naturreservat. Florarna är södra Sveriges största opåverkade myrområde. De ödsliga och tysta myrarna ger dig en äkta vildmarksupplevelse. En dryg kilometer efter Vika kan du välja östlig eller västlig led genom reservatet. Den västra är mer lättgången. Du följer skogsstig och väg till rastplatsen vid Stormon. Därifrån fortsätter du genom riktig naturskog med träd i olika åldrar. Stigen är bitvis knölig med stenar och rötter.

Efter 1,5 kilometer når du rastplatsen vid Grillholmen. Runt omkring ligger vasstäckt våtmark. På holmen finns en mysig rastplats med eldstad.

Nu följer en lättvandrad sträcka längs en skogsväg, kanske mer som en bredare stig, med tät skog på sidorna. De första husen du kommer till är torpet Västergärde. Torpet går att hyra genom Länsstyrelsen.

Väljer du östra leden från delningen efter Vika får du en något kortare sträcka. Men här går du uteslutande längs stig och över spänger. Snart efter delningen kommer du till grillplatsen vid Staffansholmen. Här kan du skymta Vikasjön. Mot slutet når du den 500 m långa Kungaspången.

Vid etappens slut ligger Risön en gammal gård från 1700-talet. Gården går att hyra genom Länsstyrelsen, under maj–oktober.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 19.0 km
Underlag:

Motionsspår och väg i början, därefter skogsstig och spänger.

Parkering:

Parkering finns nära bussterminalen i Österbybruk.

Kommunikationer:

Etappstarten ligger vid Österbybruk bussterminal. Till Risön går det inte att komma med buss.

Hitta hit:

Starten av etapp 12 ligger vid bussterminalen i Österbybruk. Här finns parkering.

Risön ligger i norra delen av Florarnas naturreservat. Kör väg 76 till Lövstabruk och följ därifrån skyltarna mot Örbyhus. Efter 6 km finns skylt mot Florarna och Risön.

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen