Upplandsleden, Etapp 16

Start: Marma

Slut: Älvkarleby

Underlag: Jämn skogsstig

Service: Vindskydd, grillplats, badplats, fågeltorn, toalett, vatten

Naturtyp: Älvstrand, tallskog

Upplandsledens etapp 16 är en av de populäraste och startar vid parkeringen intill Dalälven i Marma. Här finns rast- och badplats. 500 m öster ut finns tågstation för Upptåget. Vandringen upp mot Älvkarleby går över lättgångna sandiga marker, till största delen på stig längs Dalälven.

Från Marma följer du vattnet fram till ett fågeltorn. En tur upp i tornet ger vidsträckt utsikt över Storfjärden och dess fågelliv. Storfjärden med sina många öar är också ett fint paddelvatten. Därefter lämnar leden Dalälvsstranden för en stund och letar sig upp till Ambricka där det är trevligt att ta en fikapaus.

Norr om Ambricka hör du snart vattnet brusa och dåna längre fram. Ljudet kommer från Lanforsen där Dalälven smalnar av och vattnet trängs in i en älvfåra. Vandringen går längs forsen och älvfåran fram till naturreservatet Gropholmarna. Du passerar några platser som passar bra för tältet. Vid Gropholmarnan finns en rastplats med vindskydd och eldstad alldeles vid älvstranden. Här går även fint att sätta upp tält. Leden går över lättvandrad mark genom hela reservatet. Stranden är bitvis flera meter hög och sluttar brant ner mot älven. Flera rastplatser med utsikt över vattnet ligger längs stigen.

Du fortsätter att följa Dalälven och framme i Älvkarleby kommer du via broar ut till Laxön. På vägen ser du Älvkarlebyfallet, Dalälvens sista fall. Fallet är uppdelat i tre grenar, Storfallet, Mellanfallet och Kungsådran. Bara i Kungsådran forsar vattnet fritt. Här vandrar lax och havsöring upp på sommaren och hösten för att leka. Håll utkik efter fiskryggarna i vattnet.

På Laxön vandrar du längs en smal väg förbi sommaröppet café, hantverksbodar, restaurang och ett vandrarhem. Alla hus byggdes av militären i slutet av 1800-talet. Etappen slutar vid fd Älvkarleby turisthotell med stor parkering och busshållplats, Älvkarleby turisten.

Vikingaledens etapp 12 följer samma sträckning, läs mer om Vikingaleden här.

Service i Marma: Kiosk och grill, mataffär

Service i Älvkarleby: Vandrarhem, mataffär, restaurang, café

Att göra:
  • Vandring
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
Längd: 13.0 km
Underlag:

Lättgången etapp, mestadels längs fina jämna stigar och några kortare sträckor längs väg.

Parkering:

Parkering för flera bilar finns både vid etappstarten i Marma och vid etappslutet i Älvkarleby.

Kommunikationer:

I Marma finns buss- och tågstation inne i samhället, ca 500 m från etappstarten. I Älvkarleby finns busshållplats, Älvkarleby turisten, där etappen slutar. Tågstationen ligger sydväst om Laxön, på västra sidan av Dalälven. Du kommer över via broar från Laxön. För tidtabeller se www.ul.se

Hitta hit:

Starten för etapp 16 ligger vid badplatsen i Marma, längs väg 291. Etappens slut ligger vid fd Älvkarleby turisthotell, längs Västanåvägen alldeles norr om Laxön.

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen

  • 4. Marma–Älvkarleby 13 km

    Upplandsleden 25 mar

    För vem: Du som vill ha en lättvandrad sträcka, men ändå gå mestadels längs stig, och du som vill åka med kollektivtrafiken till och från leden. Längd: 13 km Start: Marma station, själva etappstarten ligger vid badplatsen, längs väg 291 Slut: Älvkarleby turisthotell, eller Älvkarleby station Service: tåg- och busstation i både Marma och Älvkarleby, vindskydd med eldstad i Gropholmarnas naturreservat, Laxön med café mm Vatten: hos handelsträdgården Gröna Källan i Älvkarleby...