Upplandsleden, Etapp 21, 17,5 km

Underlag: bitvis ojämn skogsstig, grusväg

Start: parkering vid västra sidan av Siggeforasjön

Slut: norra änden av Tenasjön

Service: vindskydd med eldstad vid Siggeforasjön, Ramsmossen, Skärsjön. Badplats vid Skärsjön. Camping i Siggeforasjöns östra ände

Naturtyp: odlingsbygd, barrskog, sjöar

Upplandsledens västra del går mellan Siggeforasjön och Härjarö. Den startar med etapp 21 som är en variationsrik sträcka. Den börjar med flera kilometers vandring längs skogsstigar. Därefter följer en lång sträcka längs små grusvägar genom skog och vacker odlingsbygd och sedan blir det åter stigar fram till Tenasjön. Du passerar flera fina rastplatser och sjöar längs vägen.

Från etappstarten på västra sidan av Siggeforasjön går en avstickare på 2,3 km fram till Siggefora camping. Siggeforasjön är en uppskattad badsjö eftersom här finns stränder utan vass. En bit från parkeringen kommer du till en rastplats med vindskydd och eldstad vid sjöstranden. Här gör du ett vägval. Den östra ledsträckningen, som är en del av slinga 21:1, går utmed Siggeforasjön och förbi Lilla Ramsmossjön. Den västra går genom småkuperad terräng, över hällmark med gles tallskog. Båda alternativen tar dig fram till rastplatsen vid Stora Ramsmossjön.

Från Ramsmossjön fortsätter leden på stig över den vidsträckta Ramsmossen och vidare genom skogen ett par kilometer. Så kommer du ut på en grusväg och nu väntar 7 km vägvandring. Efter ett tag öppnar sig ett vackert kulturlandskap med odlingsmarker, gårdar och betande djur.

Vägen går förbi hus och hagar längs Bredsjön innan den viker in på en stig som tar dig söderut mot den lilla skogstjärnen Hanelundasjön. Intill sjön ligger en tallmosse där orrar spelar på våren.

En bit längre fram når du Skärsjön. Här finns en rastplats med vindskydd och möjligheter till bad. Om du kommer hit under våren kan du titta och lyssna efter sångsvan och storlom. Efter Skärsjön passerar du en busshållplats vid väg 72, Rosenbacka.

Etappen slutar vid norra änden av Tenasjön där det finns badplats och parkering. Intill sjön finns en äng som slås varje år för att skapa en bra miljö för fjärilar. Ta en sväng förbi om du kommer hit i juni/juli. Här lever bl a den sällsynta väddnätfjärilen.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 17.5 km
Underlag:

Vandring längs skogsstig genom småkuperad terräng. Etappen innehåller även 7 km vandring längs mindre väg.

Parkering:

Parkering finns vid både start och mål.

Kommunikationer:

Det finns ingen bussförbindelse till start och mål. Men, du passerar en busshållplats, Rosenbacka, där leden passerar väg 72, 3 km före etappslutet.

För bussnummer och tidtabeller, gå in på www.ul.se

Hitta hit:

Siggefora ligger ett par mil nordost om Heby.

Från Uppsala kan du köra väg 272 mot Gysinge. Två mil efter att du lämnat Uppsala tar du vänster mot Östfora. Efter Siggefora camping, håll utkik efter små skyltar som visar Upplandsleden in till vänster.

För att komma till Tenasjön kör du väg 72 mot Heby. Alldeles före Vittinge tar du vänster mot Skattmansö. Kör 1,5 km och håll därefter utkik efter en liten skylt som visar mot bad in till höger.

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen