Upplandsleden, Etapp 27, 9 km

Underlag: motionsspår, skogsstig, grusväg

Start: Lillkyrka

Slut: Veckholm

Service: enklare vindskydd på två platser söder om Lillkyrka

Vatten: vid Lillkyrka församlingsgård, alltid tillgängligt

Naturtyp: skog och öppet jordbrukslandskap

En lättgången etapp genom skog och kulturlandskap.

Etapp 27 börjar vid idrottsplatsen i Lillkyrka där det finns parkering. Vid Lillkyrka skola finns busshållplats. Första kilometern följer du ett motionsspår och Lillkyrkas fornstig där skyltar berättar om gravhögar och andra lämningar. Störst är Finnhögen, en grav från Vikingatiden. Leden slingar sig lite fram och tillbaka här, så håll koll på ledmarkeringarna. Längs motionsspåret ligger också en rastplats med, vindskydd, eldstad och sittbänkar.

Från rastplatsen är det bara 500 m till nästa, en rastplats med bänkar, eldstad och ett stort vindskydd. Här har elever från Lillkyrka skola verksamhet ibland. Vindskyddet är inte gjort att sova i utan här står bord och bänkar.

Nu följer ett par kilometers vandring längs skogsstigar, över hyggen och berghällar fram till bebyggelsen runt Husby. Därefter går stigen genom bebyggda trakter där leden omväxlande leder dig ut förbi åkrar och sommarstugor och in i skogen.

När leden slutligen lämnar skogen och slingar sig fram mellan gårdarna närmar du dig Veckholm. Vid sista huset viker leden av ut på åkern. Följ då vägen för att komma till etappmålet vid Veckholms kyrka. Vid kyrkan finns busshållplats och parkering.

Ett tips är att cykla från Veckholm till Lillkyrka och vandra tillbaka.

Att göra:
  • Vandring
Tillgänglighet:
  • Nära kollektivtrafik
Längd: 9.0 km
Underlag:

Motionsspår och lättgången stig.

Parkering:

Parkering finns vid Lillkyrka skola där etappen startar, och vid Veckholms kyrka där etappen slutar.

Kommunikationer:

Du kan komma med buss till Lillkyrka från Enköping. Hållplatsen närmast etappstarten heter Lillkyrka Trögdshemmet. Till Veckholm går också buss, hållplatsen heter Veckholms kyrka.

OBS att dessa hållplatser inte trafikeras så många gånger per dag. För bussnummer och tidtabeller, gå in på www.ul.se

Hitta hit:

Lillkyrka ligger knappt 1,5 mil sydost om Enköping. Från Enköping kör du ut Boglösavägen, som går ut ur staden åt sydost. Du fortsätter vägen förbi Rickeby och Boglösa och kommer så småningom till Lillkyrka.

För att komma till Veckholm fortsätter du vägen förbi Lillkyrka ytterligare 6 km.

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen