Upplandsleden, Torslundaslingan 23:1, 7,5 km

Start/Mål: parkering vid Vånsjöåsens naturreservat

Underlag: stig på åsrygg, åkerväg, asfalt

Service: Rastplats vid krönet av Vånsjöåsen

Vatten: nej, närmaste tillgängligt vatten är vid Torstuna kyrka

Naturtyp: ås, jordbrukslandskap

Torslundaslingan startar vid vid Vånsjöåsens naturreservat en knapp mil norr om Enköping.

Slingan går genom hagmarken i Vånsjöåsens naturreservat där backsipporna blommar på våren, och vidare till Torslundagropens naturreservat ca 1 km bort. Här kan du rasta på krönet av åsen med vid utsikt över bygden. Vandringen fortsätter sedan på lättgångna åkervägar och slingrande landsväg genom öppet jordbrukslandskap.

Ett par hundra meter från leden ligger Härnevi kvarn vid Örsundaån.

Att göra:
  • Vandring
Faciliteter:
  • Rundslinga
Längd: 7.5 km
Hitta hit:

Reservatet Vånsjöåsens naturreservat ligger ca 10 km norr om Enköping. Från väg 70, sväng höger alldeles norr om Enköping mot Torstuna. Kör 10 km fram till Vånsjö. Reservatets parkering ligger på en avtagsväg in till höger.

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen