Upplandsleden, Äspusslingan, 24:1

Start/Mål: Äsåsens parkering

Underlag: jordbrukslandskap, tallskog

Service: två rastplatser, uppe på åsen

Vatten: Härnevi plantskola, tillgängligt på deras öppettider

Naturtyp: betad kulturmark, åsrygg, sjö

Slingan kring Äs puss har något att erbjuda de flesta. Här finns möjlighet att vandra och att upptäcka den spännande och omväxlande naturen. Men du kan också välja att bara vila och må bra vid någon av de fina rastplatserna utmed slingan.

Äsåsen är den högsta höjden i Härnevi och människor har utnyttjat åsen under lång tid tillbaka. Uppe på krönet följer slingan en ålderdomlig stig där människor sannolikt tagit sig fram sedan brons- och järnåldern. På åsryggen finns flera spännande fornlämningar från denna tid. De ligger i halvöppna och lättvandrade betesmarker. Du passerar flera fina utsiktsplatser med vidsträckt utsikt över landskapet. På två av dem finns bord och bänkar. Stigen går vidare genom gammal åsbarrskog och passerar även den lilla åsgropssjön Äs puss. Här finns en fin rastplats vid stranden med en grill.

Att göra:
  • Vandring
Faciliteter:
  • Rundslinga
Längd: 2.5 km
Kommunikationer:

Ta länsbussen till hållplats Äs. Härifrån går du vägen mote Lådö, ca 300 m, för att komma till parkeringen och starten för Äs puss-slingan.

Hitta hit:

Från Enköping, kör väg 70 mot Sala. Bara ett par hundra meter norr om E18 svänger du höger mot Torstuna. Fortsätt knappt 7 km mot och sväng sedan vänster mot Lådö. Parkeringen ligger på vänster sida efter 300 m.

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen