Place main viewpoint@2x Smultronställe Glupen Rudbäcken i Pansarudden

Uppe på en höjd finns det en bänk där du kan se ut över glupen Rudbäcken. Glupar är sänkor som snabbt fylls med vatten vid regn och snösmältning, men där vattnet hastigt rinner undan när tillflödet är förbi. Runt gluparna bildas luckor i skogen och stora lövträd växter ofta i kanten.

Glupen Rudbäcken i Pansarudden är ett av Uppsala läns smultronställen i naturen. Ett smultronställe är ett område med höga natur- och friluftsvärden som är tillgängligt för besökare.

Tillgänglighet:
  • Place main near parking@2x Nära parkering
Faciliteter:
  • Place main viewpoint@2x Utsiktsplats

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen