Utsiktsplats, Arnöhuvud

Högt uppe på Uppsalaåsen kan du blicka ut över Mälarens vatten. Vid Arnöhuvud är Uppsala åsen 45 m hög och 400 m bred. Sluttningarna ner mot vattnet är branta och klädda med barrskog. På bronsåldern var Arnö huvud en ö varifrån man hade bra utsikt över vattenleden in mot Uppsala. Spår efter dåtidens människor ser du idag i form av flera stenrösen.

Faciliteter:
  • Utsiktsplats