Area main generic@2x Vånsjöåsen Fornlämningsområde

På Vånsjöåsens åskrön ligger ett gravfält från århundradena efter Kristi födelse. På den tiden var dalgången täckt av vatten och gravarna på åsen syntes tydligt vida omkring. De närmare 50 gravarna har olika former, några är runda andra triangulära eller fyrkantiga.