Vårdsätra strandpromenad

Från Skarholmen, längs hela Vårdsätraviken och vidare längs Hågaån till Lurbo bro finns en strandpromenad. Hela strandpromenaden är tillgänglig för alla. Det betyder att underlag och lutningar fungerar bra för besökare med rullstol och barnvagn. Strandpromenaden leder dig längs en grusad stig som är lätt att gå på och träbryggor med viloplatser. Från promenaden kan du se in i det stängda naturreservatet Vårdsätra Naturpark och ut över Ekolns vatten. Du passerar också Ekolsnäs och badplatsen nedanför Vårdsätra gård. Promenaden går vidare genom tidigare ogenomtränglig skog och längs Hågaån vidare över en bro. Här kommer du upp högt ovanför marken på långa träspänger som slingrar sig upp mot vägen i närheten av Lurbo bro. Hela strandpromenaden är cirka tre kilometer lång. Om du åker buss finns det hållplatser i vardera änden av promenaden. Hållplatserna heter Lyssnavägen och Lurbo bro

Om du vill ta en längre promenad så ansluter Ekolns strandpromenad från Skarholmsvägen österut mot Flottsund eller norrut genom Vårdsätra skog på Gula stigen mot Uppsala. De är inte tillgänglighetsanpassade.

Utökad information om anordningar och tillgänglighet längs Vårdsätra strandpromenad.

Fakta

Förvaltare: Uppsala kommun

Att göra:
  • Vandring
  • Löpning
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
  • Nära toalett
  • Barnvagnstillgängligt
  • Rullstolsvänligt
Längd: 3.0 km
Parkering:

Parkering finns vid Skarholmen, vid Ekolnsnäs och vid Lurbo bro

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen

Testad med rullstol

Testad av Testpatrullen, Upplandsstiftelsen - 16 oktober 2020

Testpatrullen har varit ute och rullat på Vårdsätra Strandpromenad. Det är en härlig naturupplevelse och lätt att ta sig fram för dig med funktionshinder. Se foton och även beskrivningen ovan.

På de ställen där det behövs finns det en skyddskant längs promenaden. Detta för att förhindra att man ska kunna köra av stigen med rullstol, men också för att personer med nedsatt syn ska kunna följa kanten. Skyddskanten är alltid vänd mot vattnet, vilket innebär att den finns på olika, växlande sidor längs strandpromenadens olika delar.

Om man vill starta vid Lurbo och ska boka färdtjänst, kan man uppge adress Lurbovägen 7. Då kommer man till en startpunkt ovanför entrén till strandpromenaden och får nedförsbacke den första biten. Om du istället startar vid parkeringen vid Lurbo bro, är det en lång och ganska brant uppförsbacke längs Lurbovägen innan du kommer till entrén. För dig med manuell rullstol kan det vara bra att få hjälp i den backen. Alla träspänger är gjorda med lutning 1:12 med 6 meter mellan vilplanen.