Vattenstigen, Billudden

Vid Billhamn börjar Vattenstigen, en 1,8 km lång naturstig som går längs stränderna längst ut på Billudden. Längs västra stranden går du på klapperstenar medan det på östra sidan är mestadels skogsstig. Längs stigen finns fem stationer, utmärkta med numrerade stolpar. Texter till stationerna hittar du i foldern om Vattenstigen. Läs om hur naturens krafter skapat Billudden och fortsätter att forma och förändra landskapet!

Att göra:
  • Vandring