Vendelsjön

Från fågeltornet vid Varggropen i sydöstra änden av Vendelsjön kan du uppleva ett sjudande fågelliv. Redan tidigt på våren hörs rördrommens dova toner på flera kilometers håll och gässen ses i tusental i sjön och på åkrarna runt omkring. Den långsmala och grunda Vendelsjön är en av Upplands finaste fågelsjöar. Man har lagt ner stort arbete på restaurering för att göra sjön mer tilltalande, både för fåglar och för människor.

Runt den 9 km långa sjön finns många besöksvärda platser. Vid Åhl ligger Varggropens fågeltorn. Ytterligare ett fågeltorn hittar du i nordöstra änden av sjön där en stig genom skogen leder dig fram. Ta en titt på den högt belägna Vendels kyrka med intilliggande besökscentrum och stanna till vid Örbyhus slott med sin stora slottspark. Varför inte sätta dig på cykeln och ta en tur runt hela Vendelsjön! Längs den idylliska "söndagsvägen" på östra sidan finns flera fina rastplatser med vacker utsikt. En tur runt sjön blir ca 30 km lång.

Hit kommer de första vårfåglarna redan i början av mars, ibland ännu tidigare. Sångsvanar, och tofsvipor ses då ute vid iskanten. När all is är borta myllrar det av olika änder och ute på fälten rastar tusentals gäss och på väg norrut. I mängden av sädgäss kan du hitta både spetsbergsgäss och bläsgäss. Vid ett besök på försommaren hörs näktergal och trastsångare och över vassarna kretsar troligen både dvärgmåsar, svarttärnor och brun kärrhök. En ljummen sommarnatt kan du från bägge tornen höra ett flertal olika nattsjungande arter som sävsångare, gräshoppsångare och kanske en småfläckig sumphöna. Ända fram till dess snön täcker fälten och isen börjar lägga sig är det värt att besöka sjön.

Service: Informationstavlor, fågeltorn, parkeringsplatser

Förvaltare av Vargropens fågeltorn: Upplandsstiftelsen

Att göra:
  • Friluftsområde
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Hitta hit:

Vendelsjön ligger ca 35 km norr om Uppsala.

Beskrivning till västra eller östra sidan av sjön: Från väg 292 svänger du av i Örbyhus mot Örbyhus slott, för att komma på västra sidan av sjön. För att komma till östra sidan av sjön, eller "Söndagsvägen" åk mot Knypplan.

Till norra tornet: Från Örbyhus, kör på östra sidan av sjön mot Knypplan. Alldeles efter järnvägs-bron finns en liten avtagsväg åt höger mot en vändplan och parkering. Därifrån finns det en liten skylt till tornet ca 300 m bort. Vid vändplatsen finns en liten stig in i skogen till tornet.

För beskrivning till södra delen av sjön, gå in på Varggropens fågeltorn

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen