Place main shelter@2x Vindskydd, Upplandsleden etapp 4

Vindskydd med utsikt över Långsjön, 3 km från starten. I vindskyddet kan ca 5 personer övernatta. Marken runt lutar lite men en plan plats för tältet finns. Eldstad och sittbänkar. I hagen intill går djur.

Faciliteter:
  • Place main resting@2x Rastplats
  • Place main shelter@2x Vindskydd
  • Place main firesite@2x Grillplats
Hitta hit:

Vindskyddet ligger längs Upplandsledens etapp 4.

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen