Getaryggarna - en fantastisk vägsträcka och rullstensås

Getaryggarna är en mycket naturskön vägsträcka väster om nuvarande väg 27 mellan samhällena Bor och Rydaholm. Vägen ringlar sig fram genom hedbokskog på en getryggsås, kantad av äldre träbyggnader, fornminnen, naturreservat och badplatser.

Skogen växer nära inpå vägen och bitvis känns det som att köra genom en tunnel av grönska under det skira lövverket. Håll utkik efter blåsippor och vitsippor om våren. Utmed vägsträckan finns två ställplatser för husbilar.

Området sträcker sig cirka två mil längs den gamla vägen mellan Bor och Rydaholm. I områdets norra del ligger den vackra Eds herrgård som uppfördes på 1840-talet. De äldsta lämningarna vid herrgården är från medeltidsborgen Trolleborg som troligtvis byggdes under mitten av 1300-talet och förstördes under Engelbrektsupproret år 1434.

Fakta

På sluttningarna upp på Getaryggen växer det hedbokskog, med inslag av hassel, lönn, ek och rönn. Ädellövskogen är registrerad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. På de äldre bokstammarna växer bland annat platt fjädermossa, klippfrullania och fällmossa.

Att göra:
  • Naturvärde
Faciliteter:
  • Forn-/kulturminne
  • Badplats
  • Ställplats för husbil
  • Naturminne
  • Tysta platser
  • Rastplats
  • Bänkbord
  • Naturbad
Hitta hit:

Från riksväg 27, söder om Bor, sväng mot Hyggestorp. Följ vägen i riktning mot Rydaholm.

Kontakta oss

Vk logotyp negvit

Kontaktcenter Värnamo kommun

Kontaktcenter Värnamo kommun Kyrktorget 1, 331 83 Värnamo Telefon 0370-37 70 00 www.varnamo.se