Area main nature reserve@2x Balåliden

Balån meandrar vackert genom skogslandskapet i Balålidens naturreservat. Åns slingrande flöde har skapat gott om nipor och små sandstränder. Längs stränderna finns gott om lövträd som gärna fälls och äts av bävrarna i området.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Balåliden ligger ca 5 km söder om Bjurholm. Balålidens naturreservat är lättillgängligt så tillvida att det ligger i anslutning till flera skogsbilvägar. Särskilt västra sidan av Balån utgörs av högresta och lättvandrade skogar.