Brattiken

Brattikens naturreservat är ett sammanhängande naturlandskap med både fattiga och rika fjällnära gran- och björkskogar, ostörda myrkomplex och lågfjällsmiljöer. Mitt i reservatet ligger lågfjället Brattiken, vars utmärkande topp syns på mycket långt håll.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger 6 km söder om Forsmark. Mellan Brattikens sydostbranter och Fjällmyran går en väg i nordost-sydostlig riktning.