Fullskärm
Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet
Detta finns runt Brattiken

Area main nature reserve@2x Brattiken

Lågfjället Brattiken når 914 meter över havet. Mot sydost finns branter i flera nivåer, där rovfåglar hittar skyddade boplatser. Nedanför bergssluttningen blir landskapet flackt med mycket myrar.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger 6 km söder om Forsmark. Mellan Brattikens sydostbranter och Fjällmyran går en väg i nordost-sydostlig riktning.