Area main nature reserve@2x Nörd-Lövberget

Berget är brant och i den västra delen rikt på stora block. Där finns även ren berghäll, sprickor och grottliknande prång (smala passager).

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Från väg 370 sväng av mot Holmsjö och Granberget ca 10 km innan väg 370 och 363 går ihop. Naturreservatet nås enklast från byn Granberget.