Musön

Från Hissös nordligaste spets kan du nå orörda Musön via en 40 meter lång gångbro. Precis som namnet föreslår är ön liten. Att promenera ett komplett varv tar knappt tjugo minuter, har du medhavd fika kan du njuta av naturens stillhet längre tid. En perfekt tur för skogsbad med närhet till Helgasjön. Ett vindskydd med eldstad ligger på öns södra del. Bok, asp och tall följer stigen. I norr skymtar bland annat Ekön och Stora Björnön. Storlom, fiskgjuse och lärkfalk ses ofta här.

Fakta

Senaste ljudmätning 2020-05-11: Snittvärden mellan 32-40 dB (A). Lite vågskvalp, lätt bris i träden, båtliv i fjärran. Några tips vid besöket:
Stäng av - sätt mobilen på ljudlöst och var frånkopplad när du är på ön.
Värdera stunden - släpp alla vardagstankar för att vara närvarande här och nu.
Gå långsamt - sakta in och gå långsammare än normalt på stigen ut hit.
Lyssna - naturen är nästan aldrig helt tyst, och dess ljud har ofta en rofylld effekt.
Lukta och känn – varje skog har sina egna dofter, som skiftar med årstid och väder. Känn på den sträva barken eller på den mjuka mossan.

Tysta platser i ett område innebär att upplevelsen av önskvärda ljud starkt överväger påverkan av störande buller. Vid tysta platser ska minst 80 % av besökarna i ett område efter besöket anse att de har upplevt en god ljudmiljö lägre än 45 dB (A). Här kan man omges av naturens egna ljud; som vågskvalpet från sjön, en bris i lövverket eller fågelsången. Det finns flera tysta platser runt Växjö stad som är markerade i naturkartan. Stadens ljud är alltid närvarande, men relativt tysta platser finns ändå nära. Vindstyrka, väder, årstid samt tid på dygnet påverkar hur de tysta platserna upplevs i stunden.

Att göra:
  • Naturvärde
  • Tysta platser
Hitta hit:

Musön ligger norr om Hissö och ingår i naturreservatet.

Kontakta oss

Vaxjo kommun logotyp staende svart

Kontaktcenter

Telefon 0470-410 00

  • Tysta platser – en värdefull nyhet

    Växjö kommun 8 jun

    Nu finns 25 tysta platser och områden markerade på startsidan av Naturkartan Växjö och även taggade i appen. Målsättningen har varit att göra tätortsnära natur med god ljudkvalitet mer kända för våra invånare och besökare i Växjö. Platser med stigar i närområdet som är värdefulla för återhämtning, rekreation eller skogsbad i långsam takt. För att landa i grönskan, andas lugnare och samla ny energi. En god ljudmiljö är mer än bara frihet från buller och en viktig kvalitet f...