Trail main hiking@2x Braås parks vandringsled

Sommarmiljöerna i Braås park känns nästan sydligt frodiga. Ek, alm och hassel följer betade hagmarker med pärlemorfjärilar och blåvingar. Sången från rödstjärt, svartvit flugsnappare och grönsångare bildar bakgrund. Backsippa, gullviva, slåttergubbe och kattfot tillhör floran. I området har historia och människohand tillsammans format naturen, från 1600-talets åkrar och 1800-talets engelska trädgård till dagens behagliga landskapsmix. Även istiden gör sig påmind genom rullstensåsen Braåsen. Längs Örkens stränder finns småskrake, fiskgjuse och drillsnäppa. I naturreservatet har även guldsandbiet sin enda förekomst i länet. Detta är en vandringsstig som kopplas ihop med den blåmarkerade naturstigen i Braås Park.

Svårighetsgrad: Blå - medel
Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Tillgänglighet:
  • Trail main near parking@2x Nära parkering
Längd: 2.3 km
Underlag:

Mindre naturstig

Backar:

Flackt med några backar

Hitta hit:

Braås park ligger väster om Braås, längs vägen mot Ramkvilla.

Kontakta oss

Vaxjo kommun logotyp staende svart

Kontaktcenter

Telefon 0470-410 00