Stora Pene

Stora Pene är en bra startplats för utflykter där Helgasjöns öar och stränder bildar bakgrund till en trevlig entré med parkering och grillmöjligheter. Fina promenadvägar och stigar lockar till upptäcktsfärder i Hovshaga naturreservat. Trots närheten till Växjö håller sig staden utom synhåll. Grova tallar reser sig ovanför små undangömda badvikar. Även ett naturistbad finns sedan år 2015 i området. Stora Pene är hemmabas för Växjö Scoutkår sedan många år. Storlom, fiskgjuse, fisktärna och drillsnäppa trivs längs Helgasjön. Från bokskogen i öster hörs ofta grönsångare och stenknäck. Här går Växjö Runt förbi och likaså kan du göra ett strandhugg under paddlingsturen på Helgasjön.

Fakta

Earth Week i Växjö 2021
Här i Stora Pene finns en dagvattendamm som fångar upp dagvatten från Hovshaga innan det leds ut i Helgasjön. I dammen renas vattnet från oljeföroreningar och annan smuts. Reningen sker med hjälp av olika växter och att smutsen sjunker till botten, så kallad sedimentering. Eftersom dagvattendammarna främst används till att rena smutsigt dagvatten är de inte lämpliga att varken bada eller fiska i. Dagvattendammen i Stora Pene bidrar med sin utformning till biologisk mångfald och ökat rekreationsvärde i Hovshaga naturreservat.

Att göra:
 • Naturvärde
Tillgänglighet:
 • Nära parkering
 • Nära toalett
Faciliteter:
 • Klubbstuga
 • Dricksvatten
 • Entré
 • Grillplats/Eldplats
 • Information
 • Brygga
 • Parkeringsplats
 • Rastplats
 • Vindskydd
 • Bänkbord
 • Toalett
 • Naturbad
Parkering:

Stor reservatsparkering nära

Hitta hit:

Stora Pene hittar du utmed Helgasjön, nordväst om Hovshaga. Cyklar du Växjö Runt passerar du denna plats några hundra meter norrut från Ryttaretorpet.

Kontakta oss

Kontaktcenter

Telefon 0470-410 00