Stora Pene

Stora Pene är en bra startplats för utflykter där Helgasjöns öar och stränder bildar bakgrund till en trevlig entré med parkering och grillmöjligheter. Fina promenadvägar och stigar lockar till upptäcktsfärder i Hovshaga naturreservat. Trots närheten till Växjö håller sig staden utom synhåll. Grova tallar reser sig ovanför små undangömda badvikar. Även ett naturistbad finns sedan år 2015 i området. Stora Pene är hemmabas för Växjö Scoutkår sedan många år. Storlom, fiskgjuse, fisktärna och drillsnäppa trivs längs Helgasjön. Från bokskogen i öster hörs ofta grönsångare och stenknäck. Här går Växjö Runt förbi och likaså kan du göra ett strandhugg under paddlingsturen på Helgasjön.

Fakta

Earth Week i Växjö 2021
Här i Stora Pene finns en dagvattendamm som fångar upp dagvatten från Hovshaga innan det leds ut i Helgasjön. I dammen renas vattnet från oljeföroreningar och annan smuts. Reningen sker med hjälp av olika växter och att smutsen sjunker till botten, så kallad sedimentering. Eftersom dagvattendammarna främst används till att rena smutsigt dagvatten är de inte lämpliga att varken bada eller fiska i. Dagvattendammen i Stora Pene bidrar med sin utformning till biologisk mångfald och ökat rekreationsvärde i Hovshaga naturreservat.

Att göra:
 • Naturvärde
Tillgänglighet:
 • Nära parkering
 • Nära toalett
Faciliteter:
 • Klubbstuga
 • Dricksvatten
 • Entré
 • Grillplats/Eldplats
 • Information
 • Brygga
 • Parkeringsplats
 • Rastplats
 • Vindskydd
 • Bänkbord
 • Toalett
 • Naturbad
Parkering:

Stor reservatsparkering nära

Hitta hit:

Stora Pene hittar du utmed Helgasjön, nordväst om Hovshaga. Cyklar du Växjö Runt passerar du denna plats några hundra meter norrut från Ryttaretorpet.

Kontakta oss

Vaxjo kommun logotyp staende svart

Kontaktcenter

Telefon 0470-410 00

 • Prova på scouting med Växjö Scoutkår

  Växjö kommun 29/08

  Söndag 29 augusti mellan kl. 14:00-16:00 Kom och prova på Scouting under en eftermiddag. Vi paddlar, gör upp eld, leker och går ett spår tillsammans med erfarna ledare. Mer info kommer i augusti på www.vaxjoscoutkar.se Samling: Stora Pene; vid scoutkårens bas. Arrangör: Växjö Scoutkår Kontakt: Jörgen Nordman, 0708-660 728, [email protected] Praktisk information: Växjö Scoutkår har verksamhet för barn från årskurs 2 och uppåt. Prova-på-dagen är utomhus så ta p...