Agnäs vandringsled

Agnäs naturreservat är beläget på en udde som sträcker sig ut i sjön Åsnen, sydost om Torne bro utmed Julöfjordens östra del. Reservatet omfattar i huvudsak ädellövskog, men även vattenområden och småöar i sjön Åsnen. Skogen på Agnäs utgör en rest av den stora ädellövskog som en gång omslöt hela Åsnen. För mer information om naturreservat se länk nedan till Länsstyrelsens hemsida. Du befinner dig just nu i Alvesta kommun. Reservatet här förvaltas av Länsstyrelsen Kronoberg.

Att göra:
 • Vandring
Längd: 2.8 km
Hitta hit:

Reservatet ligger på vägen mellan Vrankunge och Urshult som nås norrifrån från väg 23. Ca 14 km väster om Växjö tar man söderut mot Odensjö. Skyltning från reservatet finns från vägen en knapp kilometer efter att man passerat Vrankunge.

Kontakta oss

Vaxjo kommun logotyp staende svart

Kontaktcenter

Telefon 0470-410 00

Vill dit
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200802231934 4 199f33r.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Var där
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20170923091533 4 1fw184q.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Kommentera
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3

  mail

  Fin tur. Jeg målte den dog til 4.7 km.

  mer än 2 år