• Ne6hf4agxnhge57iwu2b

    Eldningsförbud även vid eldrastplatserna

    Tyresta nationalpark Jun 24

    Just nu råder eldningsförbud både i Stockholms län och på Södertörn. Inte heller de fasta eldrastplatserna i Tyresta får eldas med ved. Därför tömmer vi nu vedlårar och sätter upp information. Stormkök får även i fortsättningen användas, men var lite extra försiktig och använd säkra platser. Läs mer på https://sverigesnationalparker.se/park/tyresta-nationalpark/besoksinformation/brandriskinformation/ Tack för din hjälp!