• Smdafyqgq7zxl9pwwzb9

    Den biologiska mångfaldens dag - Blomstervandring till Calmare Hage

    Upplands Väsby kommun 22 May 18:00

    Vi vill uppmärksamma den biologiska mångfaldens dag genom att bjuda in till Svenska Turistföreningens blomstervandring till Calmare Hage vid Södra Fysingen! Calmare Hage är en gammal ängs- och hagmark som höll på att växa igen innan Naturskyddsföreningen Väsby 1992 började restaurera och sköta den. Nu ett kvartsekel senare har många av karaktärsväxterna kommit igen. Här växer det många backsippor, som dock möjligen har blommat över när vi kommer, men där finns också många...