• Gröna kilarnas dag

    Upplands Väsby kommun 16 maj 11:00

    De gröna kilarna möjliggör för stockholmare att alltid ha nära till naturen, samtidigt som de agerar gröna ”passager” för djur- och växtliv att röra sig mellan naturområden. För att uppmärksamma de gröna kilarna arrangerar Naturskyddsföreningen i Stockholms län Gröna kilarnas dag den 16 maj med att arrangera två olika aktiviteter, en på Gålö och en annan på Bogesundslandet. Läs mer i bifogat informationsblad.

  • Biologiska mångfaldens dag

    Upplands Väsby kommun 22 maj 09:00

    Den 22 maj varje år infaller Biologiska mångfaldens dag som utsetts av FN och firas av flera länder världen över. Syftet med den biologiska mångfaldens dag är att uppmärksamma hur viktig artrikedomen är för planeten och för oss. Naturskyddsföreningen i Stockholms län uppmärksammar dagen genom att arrangera en rad olika aktiviteter, vilka du kan läsa mer om i bifogat informationsblad.