• Nya bostäder på Södra Björnö – javisst!!

  Länsstyrelsen Västmanlands län 6 okt

  Det är däremot inte människor som är tänkta att bo där utan bin och andra insekter. I en slänt på Södra Björnö har vi skrapat bort gräs och jord för att få fram sanden inunder. Många insekter som till exempel sälgsandbin kommer sen att bygga bon i sanden. Jordhögarna som just nu ligger bredvid, och kanske gör att det ser lite stökigt ut, kommer att forslas bort när den nya bron är klar. Den gamla klarar inte av så tung last.

 • Stig till Gniens fågeltorn rustas

  Länsstyrelsen Västmanlands län 28 sep

  Under hösten kommer Länsstyrelsen att göra förbättringsarbeten i naturreservatet Gnien i Surahammars kommun. Stigen till fågeltornet i reservatet kommer att grusas och spången ska rustas. Det här innebär bland annat att parkeringen kommer att vara avstängd under arbetets gång och att besökare istället får parkera på en grusplan 300 meter längre söderut. Arbetet drar igång under vecka 39. Då kommer stigen som går ifrån parkeringen och igenom skogen att grusas. Därefter drar...

 • Var vandrar du på Vandringens dag?

  Länsstyrelsen Västmanlands län 10 sep

  Vandringens dag infaller den andra lördagen i september, i år är det den 11:e september. Här i friluftsguiden Västmanlands Naturkarta kan du hitta tips på leder och stigar i länets naturreservat. Länsstyrelsen i Västmanland är inte ensam om att använda Naturkartan. För Västmanland finns till exempel Bruksleden med. Leden går också genom flera av länets naturreservat. Just den 11 september kan det vara bra att veta att det kan vara lite trångt på lederna i naturreservatet Ä...

 • Byte av vägtrumma i Hälleskogsbrännan

  Länsstyrelsen Västmanlands län 7 sep

  Imorgon den 8 september 2021 kommer en vägtrumma att bytas längs norra bilvägen genom Hälleskogsbrännan. Arbetet kommer börja klockan 07.00 på morgonen och det kommer ta ett par timmar att genomföra. Trumman som ska bytas ligger i den nordvästra delen av naturreservatet, nära Uvstigen och infarten vid Skräddartorp. Vägen kommer vara helt avstängd här när trumman byts ut. Under denna tid kan du nå Grävlingsberget genom att köra in och ut genom entrén vid Hörnsjöfors.

 • Full fart på arbetet i Asköviken

  Länsstyrelsen Västmanlands län 2 sep

  Arbetet med att bredda och grusa stigar i naturreservatet Asökviken-Tidö pågår nu för fullt. Det kan vara lite stökigt hälsar våra reservatsförvaltare, men det går att ta sig till och från fågeltornet under arbetet. Var lite extra uppmärksam när du eventuellt passerar maskinerna.

 • Friluftsbingo med hösttema

  Länsstyrelsen Västmanlands län 1 sep

  Grädda pinnbröd över öppen eld och upptäck en Fritidsbank. Det är några av de aktiviteter som finns med på höstens bingobricka med förslag på friluftsaktiviteter. Bingobrickan är fylld med 16 förslag på vad du kan göra utomhus under sensommaren och hösten. De flesta går att genomföra i naturen nära där du bor. Tanken är att aktiviteterna ska passa de flesta åldrar. Brickan är en del i det arbete som Länsstyrelsen gör för att uppmärksamma Friluftslivets år 2021. -Om du inte...

 • Fridlysta flodpärlmusslor tjuvfiskade

  Länsstyrelsen Västmanlands län 20 aug

  I slutet av juli iakttogs ett antal personer då de plockade upp flodpärlmusslor ur Venabäcken norr om Kolsva. Flodpärlmusslor är starkt hotade och därför fridlysta. Att plocka upp dem är ett artskyddsbrott enligt Miljöbalken. Länsstyrelsen har polisanmält händelsen. En privatperson kontaktade Länsstyrelsen efter att ha iakttagit att ett antal personer vid Venabäcken fyllde påsar med musslor. Länsstyrelsen som gjorde en tillsyn strax efter händelsen hittade få musslor. -Att...

 • Maskiner i Asköviken under hösten

  Länsstyrelsen Västmanlands län 11 aug

  Under hösten kommer Länsstyrelsen att bredda och grusa stigar i naturreservatet Asköviken-Tidö. Syftet är att göra det lättare att ta sig fram i delar av reservatet med till exempel rullstol eller barnvagn. Arbetet smygstartade redan under sommaren. Då röjdes buskar och träd bort för att kunna bredda den 1,7 kilometer långa stig som leder förbi fågeltornet vid Tornudden. Nu drar ett mer omfattande arbete igång. Bland annat ska en del av stigens sträckning dras om för att k...

 • Får jag tälta i ett naturreservat?

  Länsstyrelsen Västmanlands län 12 jul

  I vissa naturreservat får du tälta. Information om det inte är tillåtet att tälta står på de informationsskyltar som är uppsatta i naturreservaten. Du kan även läsa vad som är tillåtet eller inte i varje naturreservat på Länsstyrelsen webbplats. Alla länets reservat ligger samlade under fliken Besöksmål. Bilden på tältet är från naturreservatet Fermansbo urskog.

 • Har du testat att sova i ett vindskydd?

  Länsstyrelsen Västmanlands län 1 jul

  I flera av länets naturreservaten kan du hitta ett eller flera vindskydd. Ofta finns också en grillstad där. Här är tips på fyra vindskydd som kan vara mysiga att övernatta i. Vargberget i Skinnskattebergs kommun, Gökriksudden i Arboga kommun, Stengärdet i Kungsörs kommun och på Ridön i Ridö-Sundbyholmsarkipelagens i Västerås kommun. Förutom liggunderlag och sovsäck kan det vara bra att ha med ett myggnät.

 • Ramnässkogen och Jan-Olsskogen nu med i Naturkartan

  Länsstyrelsen Västmanlands län 29 jun

  Nu har vi lagt till två naturreservat i Västmanlands naturkarta. De två är Ramnässkogen och grannreservatet Jan-Olsskogen. Ramnässkogen hittar du på gångavstånd från Ramnäs. Följer du elljusspåret in i skogen kommer du efter cirka en kilometer till en vandringsled. Den leder dig sen vidare in i naturreservatet. Södra delen av Ramnässkogen gränsar mot naturreservatet Jan-Olsskogen. Via en spång över Älgmossen kan du ta dig mellan reservaten.

 • Picknick på Vargberget

  Länsstyrelsen Västmanlands län 22 jun

  Nu finns ett picknickbord med bänkar på toppen av Vargberget i naturreservatet med samma namn. Här har du utsikt över Örtjärnen och grantopparna. Under försommaren har stigen från parkeringen upp på berget röjts och fått ny ledmarkering.

 • Lyssna och läs om arter i Strömsholm

  Länsstyrelsen Västmanlands län 21 jun

  Nu finns fem nya skyltar uppsatta om olika arter som är ganska vanliga att stöta på under en promenad på Österängen i Strömsholms naturreservat. Till varje skylt finns en ljudfil kopplad som du kan lyssna på i friluftsguiden Västmanlands naturkarta. I ljudfilerna berättar vetenskapsjournalisten och biologen Henrik Ekman om arten som visas på respektive skylt. Österängen vid Strömsholms slott är kanske mest känt för att det går en galoppbana över fälten. Här finns även en s...

 • 110 meter ny spång på Prästgårdsrundan

  Länsstyrelsen Västmanlands län 18 jun

  Under veckan har Länsstyrelsen byggt en ny spång i naturreservatet Ängsö. Spången ligger på leden som går från Ängsö slott och norrut upp mot Berg och naturreservatets kulturstig. Den nya spångens totala längd är 110 meter och fyra brädor bred. I början av juni byggdes även en spång på en del av vandringsleden Tjärnrundan i den norra delen av naturreservatet.

 • Ormdalens rastplats är upprustad

  Länsstyrelsen Västmanlands län 17 jun

  Under våren har rastplatsen vid Ormputten i naturreservatet Ormdalen genomgått en renovering. Bland annat har den gamla eldstaden i sten ersatts med en ny och vindskyddet har fått ett nytt tak. Den nya eldstaden är lite större än den gamla och har ett grillgaller. De gamla slita bänkarna runt grillen har ersatts med nya. Dessutom finns nu en yxkubb för att klyva den ved som finns på platsen. Genom naturreservatet Ormdalen går vandringsleden Ormdalsslingan. Hela slingan är ...

 • Följ med till Stora Bastås

  Länsstyrelsen Västmanlands län 9 jun

  Stora Bastås vid Hjälmarens strand bildades i juni 2020 och är ett av länets nyaste naturreservat. I Stora Bastås växer en lövskog av bland annat ek, ask, lind och asp. Genom skogen går en stig. I en glänta vid vattnet kan du slå dig ner på en bänk och njuta av utsikten. På en liten höjd finns ett vindskydd med grillplats. Där möter vi Anders Bastås som i en film berättar om markerna och varför han ville att det skulle bli ett naturreservat. I filmen medverkar även Länssty...

 • Gör en insats för mångfalden i naturen

  Länsstyrelsen Västmanlands län 4 jun

  Plocka en stor bukett lupiner på söndag. När blommorna vissnat slänger du dem i påsen med brännbart avfall, INTE i komposten. Då har du gjort en insats för att bekämpa en invasiv främmande art. Lupiner är vackra men blommorna tränger också undan andra växter och tar ibland över helt. Därför räknas den som en invasiv främmande art och är en av de arter som utgör ett hot mot vår biologiska mångfald. Fältbiologerna har utsett 6 juni till ”Stora lupinbekämpardagen”.

 • Tjärnrundan får spång

  Länsstyrelsen Västmanlands län 3 jun

  Nu pågår bygget av en spång på en del av Ängsös vandringsled Tjärnrundan. Längs leden ligger två fina rastplatser. Den går dessutom över ett klipparti med härlig utsikt ut över Mälaren.

 • Friluftsbingo med sommartema

  Länsstyrelsen Västmanlands län 1 jun

  Plocka smultron, sov utomhus och bygg en bivattnare. Nu finns en ny bingobricka med förslag på friluftsaktiviteter som passar att genomföra under sommaren. Bingobrickan är fylld med 16 förslag på vad du kan göra utomhus under sommaren. De flesta går att genomföra i naturen nära där du bor. Brickan är en del i det arbete som Länsstyrelsen gör för att uppmärksamma Friluftslivets år 2021. Aktiviteterna är anpassad för ett pandemisäkert friluftsliv. Du kan ladda ner bingobrick...

 • Västmanlands hällristningar nu i en bok

  Länsstyrelsen Västmanlands län 26 maj

  I över 40 år har Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam inventerat hällristningar i Västmanland. Nu finns en sammanställning av deras arbete samlat i en bok. Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam, båda hedersdoktorer i arkeologi, har deltagit i olika projekt som inventerat Västmanlands hällristningar sedan i början av 1980-talet. Då fanns det bara 14 kända bildristningar och mindre än 500 platser med skålgropar. Idag känner vi till över 2 100 ristningsytor i länet. ...

 • Fyrbenta medarbetare i Strömsholms hagar

  Länsstyrelsen Västmanlands län 24 maj

  Nu är Länsstyrelsens fyrbenta medarbetare på plats i Strömsholms naturreservat. I några av hagarna går kossor vars arbetsuppgift är att äta gräs. En del av naturreservatets vandringsleder går igenom hagar med betesdjur. Det gäller framförallt i Billingen och Jordmarken. Utan betande djur riskerar markerna att växa igen. Genom att äta hjälper korna oss att bevara kulturvärden och skapar bra förhållanden för de växter, insekter och djur som trivs i betade marker. Betesdjur k...

 • Naturvårdsbränning öster om Seglingsberg

  Länsstyrelsen Västmanlands län 17 maj

  Under maj eller juni planerar Länsstyreslsen att genomföra en naturvårdsbränning i naturreservatet Fermansbo urskog och ekoparken Öjesjöbrännan. Syftet är att gynna olika arter som behöver brand för att överleva. Totalt ska 4,5 hektar skog brännas. När sker bränningen? Det är svårt att i förväg exakt planera tidpunkten för en naturvårdsbränning. Vind, regn och mängden fukt i marken är avgörande för när bränningen kan ske utan att säkerheten riskeras och för att den ska ge ...

 • Så jobbar Länsstyrelsen för att främja friluftslivet i länets naturreservat

  Länsstyrelsen Västmanlands län 12 maj

  Under förra året gjorde Länsstyrelsen många insatser för att underlätta för friluftslivet i Västmanlands naturreservat. Till exempel har vi underhållit och röjt miltals av länets leder, lagat och byggt nya spångar, renoverat och byggt nya eldstäder och rastplatser. Under 2020 såg vi att besökstrycket ökade i flera av länets naturreservat. Förutom att utforska Hälleskogsbrännan ville besökarna gärna till reservat med bad- och grillmöjligheter som till exempel Ängsö. Det gj...

 • Länsstyrelsens medarbetare anländer till Aggarön

  Länsstyrelsen Västmanlands län 11 maj

  Tisdagen den 11 maj anlände några av våra viktigaste medarbetare till Aggarön. Det rör som cirka 30 kor och kalvar vars jobb är att beta på ön under sommaren. Djuren fick en kortare båttur från fastlandet innan de bokstavligen rusade iväg in i hagen. Och det är i hagarna de kommer att jobba genom att äta. Det är bra för den biologiska mångfalden, kulturvärden och landskapsbilden. Utan betande djur skulle markerna växa igen. De arter som trivs i betade marker skulle minska ...

 • Hur många naturreservat har du besökt?

  Länsstyrelsen Västmanlands län 28 apr

  Västmanland har i dagsläget 124 naturreservat. Fyra är nya och har bildats det senaste halvåret. Därför har vi nu uppdaterat den krysslista vi tog fram förra året. Krysslistan kan du hämta i Länsstyrelsens reception eller ladda ner i Naturkartan och från vår webbplats. Just nu pågår Friluftslivets år 2021. Tanken med året är att fler ska upptäcka friluftsliv och att det inte behöver vara särskilt komplicerat att utöva. Varje månad under året har ett tema. Under maj månad ä...

 • Ovanliga fisken asp leker i Strömsholm

  Länsstyrelsen Västmanlands län 21 apr

  Just har du möjlighet att se fisken asp vid Strömsholms slott. Varje år simmar fiskarna upp från Mälaren för att fortplanta sig i det strömmande vattnet här kring slottet. Fisken asp är en hotad och ovanlig fiskart. Ta chansen att spana efter fiskarna som kan vara upp till en meter långa och väga över tio kilo! De är bara kvar här i en till två veckor. Aspen är fredad och det är förbjudet att fiska den från 1 april till 31 maj. Du har bäst möjlighet att se fiskarna vid rid...

 • Brandrök från Björnön idag

  Länsstyrelsen Västmanlands län 15 apr

  Idag torsdag planerar Länsstyrelsen och Västerås Stad tillsammans att genomföra en naturvårdsbränning på södra Björnön. Under framförallt eftermiddagen kan lukt av brandrök kännas och synas i området. Räddningstjänsten är informerad om att arbetet utförs. Det är två ytor på totalt 2,5 hektar med gräs som ska brännas. Ytorna ligger i närheten av varandra långt ner på södra delen av Björnön i det som förut var ett stugbyområde. Syftet är att få bort gamla grästuvor och skapa...

 • Bilvägen genom Hälleskogsbrännan drabbad av tjällossning.

  Länsstyrelsen Västmanlands län 9 apr

  Tjälen är på väg att gå ur marken. Det betyder att vägarna i naturreservatet Hälleskogsbrännan är drabbade av tjällossning och och väldigt mjuka. På grund av detta är det just nu begränsad fordonsvikt på vägarna in till naturreservatet. Maxvikten är 12 ton för fordon som passerar in/utfarter till Hälleskogsbrännan. Det går fortfarande att åka bil genom naturreservatet, men det gäller att ta det lugnt och välja spår.

 • Friluftsbingo med vårtema

  Länsstyrelsen Västmanlands län 30 mar

  Lyssna efter gök, känn gräs mellan tårna och bygg holkar åt fåglar eller insekter. Det är några av de friluftsaktiviteter som finns med på den nya bingobricka som Länsstyrelsen har tagit fram inför påsken. Du kan spela bingospelet själv eller tillsammans med dina närmaste. Bingobrickan är fylld med 16 förslag på vad du kan göra utomhus under våren. Aktiviteterna är anpassad för ett pandemisäkert friluftsliv. De flesta går att genomföra i naturen nära där du bor. Brickan är...

 • Upptäck våren i Ekholmens naturreservat

  Länsstyrelsen Västmanlands län 26 mar

  Är du trakterna kring Strömholm kanske det kan vara värt att göra ett besök i något av de tre små naturreservaten Ekholmen, Häggholmen och Lindholmen. De tre ligger granne med varandra i odlingslandskapet. Just nu har blåsippor, vårlök och hassel börjat blomma. Bland träden sjunger bofinkar och spindlar och skalbaggar börjar vakna till liv efter vintern. Bilderna är tagna i Ekholmen torsdagen den 25 mars.

 • Naturvårdsbränning på Björnön för att gynna vilda bin

  Länsstyrelsen Västmanlands län 24 mar

  Under våren kommer Länsstyrelsen och Västerås Stad tillsammans att genomföra en naturvårdsbränning på södra Björnön. Syftet är att få bort gamla grästuvor och skapa en blomstrande slåtteräng som förhoppningsvis kommer att locka vilda bin. Totalt ska 2,5 hektar gräs brännas bort. När sker bränningen? Det är svårt att i förväg exakt planera tidpunkten för en bränning. Vind, regn och mängden fukt i marken är avgörande för när bränningen kan ske utan att säkerheten riskeras oc...

 • Vi bygger bostäder i Strömsholms naturreservat – för insekter alltså

  Länsstyrelsen Västmanlands län 23 mar

  Just nu pågår arbetet med att bredda riksväg 56 mellan Västerås och Kvicksund. Det innebär att flera träd längs med vägen har sågats ner. En del av de stockar från framförallt ek har vi tagit hand om. De har vi placerat ut på Billingen och Jordmarken i Strömsholms naturreservat. Förhoppningen är att stockarna ska locka till sig insekter som lever i gamla multnande träd. Men vi hoppas att även olika svampar, mossor och andra växter ska trivas på stockarna.

 • Nu skyddar vi flyttfåglarna

  Länsstyrelsen Västmanlands län 15 mar

  Från och med idag, den 15 mars, fram till och med den 15 maj tillhör Gnien fåglarna. Under den här perioden kommer många svanar, gäss, änder och vadare att rasta i naturreservatet. För att de ska få vara ifred är det inte tillåtet att stanna till i reservatets vattenområden, till exempel för att fiska. Du får färdas med båt eller paddla kanot genom området utan att stanna upp. Det är också tillåtet att besöka reservatets fågeltorn. Från tornet har du fin utsikt över område...

 • Leta vårtecken med en friluftskompis

  Länsstyrelsen Västmanlands län 11 mar

  Fler skulle komma ut i naturen om de hade någon att vara där med. Mars månadstema under Friluftslivets år är #friluftskompis. Därför vill vi pusha dig som är van att vara ute i naturen till att ta med någon när du beger dig ut. Det kan vara du som förälder som tar med dig dina barn ut i ett naturreservat, barn som leker med syskon ute i en skogsdunge nära hemmet eller en kompis som tar med sig en annan kompis på en promenad. Kanske kan ni leta vårtecken tillsammans? I natu...

 • Här trivs havsörnar

  Länsstyrelsen Västmanlands län 5 mar

  Den här veckan har vi haft fokus på havsörn i sociala medier och i Naturkartan. Inför helgen kommer tips på naturreservat där vi vet att du med lite tur kan få se havsörn. Frösåker – Ett naturreservat vid Mälaren där det finns flera rastplatser med grillmöjligheter. Strömsholm – Ta dig till platser i naturreservatet som ligger ner mot Mälaren. Hälleskogsbrännan – Det går att se havsörn även här. Det gäller bara att lyfta blicken och ha tålamod. Ängsö – Ta en picknick på n...

 • Havsörnar trivs runt Ängsö

  Länsstyrelsen Västmanlands län 2 mar

  I naturreservatet Ängsö har du stor chans att se havsörnar. Bäst chans är det längs stränderna ut mot Granfjärden. Ofta sitter det örnar på isen eller uppe i höga träd. Har du en kikare kan de vara lättare att se. Längsmed vandringslederna ut mot Granfjärden finns flera rastplatser med grillar och ved. På Ängsö går det även att se hur stor en havsörn är på riktigt nära håll. Vid utsiktsplattformen vid Dalins trädgård sitter en trä-modell av en havsörn i naturlig storlek.

 • Örn-koll under sportlovsveckan

  Länsstyrelsen Västmanlands län 1 mar

  I år genomför vi en temavecka med fokus på havsörn i våra olika kanaler under vecka 9. Vi kommer till exempel att tipsa om flera platser där det är lite större chans att få se en havsörn. Under flera år har Länsstyrelsen bjudit in allmänheten till en örnskådningsdag på Ängsö. Ifjol kunde inte evenemanget genomföras då det inte fanns is på Mälaren. Nu finns isen men pandemin och omständigheterna kring den gör att vi inte heller i år bjuder in till en gemensam örnskådningsda...

 • Skidåkning i rofylld vildmark

  Länsstyrelsen Västmanlands län 19 feb

  Vet du om att du inte behöver ta dig till fjällen för att åka skidor i Lappland? Längs länsväg 233 utanför Skinnskatteberg hittar du naturreservatet Lappland. Här kan du just nu skida över snötäckta myrar. Antingen åker du i de spår som andra besökare har skapat eller så väljer du att göra ditt alldeles egna spår. Har du tur kan du hitta spår i snön där lodjur har gått. Och det gäller kanske att passa på medan snön finns kvar eftersom långtidsprognosen visar på flera dagar...

 • Vinter på Östra Holmen

  Länsstyrelsen Västmanlands län 12 feb

  Just nu när isen ligger tjock på Västeråsfjärden är det många som åker skridskor, skidor eller promenerar runt Östra Holmen, som är en av tre öar som ingår i naturreservatet Hästholmarna. Många tar också en paus vid någon av öns badplatser. Några tar sig till och med tid att promenera på Östra Holmens korta naturstig. Har du inte gjort det tidigare så passa på nu – det är en helt annan upplevelse än under sommaren och garanterat myggfritt. Längs naturstigen står några gaml...

 • Plogning och sandning

  Länsstyrelsen Västmanlands län 12 feb

  Det är många som frågar oss om det är plogat i Hälleskogsbrännan just nu. Och jovisst är det plogat, både i Hälleskogsbrännan och vägen som går till grannreservatet Fermansbo urskog. Under kvällen den 12 februari kommer även vägen till och från Grävlingsberget i Hälleskogsbrännan att sandas.

 • Vintrig friluftsbingo

  Länsstyrelsen Västmanlands län 4 feb

  Leta en mistel, se på stjärnhimlen eller besök ett naturreservat du inte varit i förut. Det är några av de utomhusaktiviteter som finns med på den friluftsbingobricka som du nu kan ladda ner. Länsstyrelsen samordnar Friluftslivets år 2021, som har fått anpassas efter pandemin och rådande restriktioner. För att ge friluftsåret en bra start släpps nu en friluftsbingo med vintertema som du kan skriva ut och spela själv eller med dina närmaste. Den kommer att följas av fler år...

 • Vandringsleden röjd i Vinnsjömossen

  Länsstyrelsen Västmanlands län 3 feb

  Nu har vi röjt vandringsleden i Vinnsjömossen. Tidigare i vinter hade många träd blåst ner och fallit kors och tvärs över leden. Vi håller tummarna att inte fler träd blåser ner! Om du upptäcker fler träd över stigen, hör gärna av dig till oss till exempel genom att använda rapporteringsfunktionen i appen.

 • Nu börjar friluftslivets år och projektet Luften är fri!

  Länsstyrelsen Västmanlands län 4 jan

  Det här är året för dig som kanske inte har upptäckt friluftsliv än, eller som är nyfiken på att testa att göra någonting nytt i naturen. Det kan vara i naturen långt borta eller i den natur som bokstavligen finns runt hörnet. För friluftsliv är helt enkelt olika aktiviteter som du gör utomhus och efter din egen förmåga. Varje månad under friluftslivets år har ett tema. Vad sägs om friluftskompis, äta ute eller kanske temat jag har aldrig…? Inom ramen för varje tema kommer...

 • Nu kan du besöka utsiktplattformen på Ängsö igen

  Länsstyrelsen Västmanlands län 6 nov

  Utsiktplattformen vid Dalins trädgård i Ängsö naturreservat har varit avstängd en längre tid. Under den här tiden har ett omfattande renoveringsarbete pågått. Men nu är arbetet klart och plattformen och grillplatsen bredvid som varit avstängda går åter att besöka. Tidigare i år upptäcktes omfattande rötskador på plattformen och spången ut till plattformen. Nu har stora delar av träkonstruktionen bytts ut. De gamla delar som klarat sig ifrån röta har behållits och återanvän...

 • Nu förbereder länet Friluftslivets år 2021

  Länsstyrelsen Västmanlands län 4 nov

  Under nästa år ska fler få möjlighet att upptäcka de positiva effekter som natur och friluftsliv kan ge. Då startat det nationella projektet Friluftslivets år 2021. Torsdagen den 5 november samlas olika aktörer kopplade till friluftsliv digitalt och på Aros Congress Center i Västerås för att gemensamt förbereda ett år i friluftslivets tecken. Forskning visar att friluftsliv har positiva effekter både på hälsa, ekonomi och miljö. För att få fler att upptäcka friluftslivets ...

 • Utsiktsplattformen vid Lagårdssjön avstängd

  Länsstyrelsen Västmanlands län 2 nov

  Just nu pågår renovering av utsiktsplattformen vid Lagårdssjön i Strömsholms naturreservat. Anledningen är att bärande delar av plattformen har rötskador. Arbetet innebär att plattformen är avstängd. De rötskadade delarna i konstruktionen kommer att bytas ut. Under renoveringstiden kommer plattformen att vara helt avstängd. Arbetet beräknas vara klart i december. Just nu rastar en hel del gäss vid Lagårdssjön. Om du vill titta på dem under tiden plattformen renoveras kan d...

 • Lyssna på Ängsös kulturstig

  Länsstyrelsen Västmanlands län 22 okt

  Nu kan du lyssna på korta berättelser om kulturhistorien i naturreservatet Ängsö. Berättelserna ligger som ljudfiler här i naturkartan. Att naturreservatet Ängsö bjuder på fina naturupplevelser känner säkert många till. Det finns flera vandringsleder och många fina picknickplatser. Reservatet är även värd en utflykt för den som är intresserad av historia. Det var till exempel i Berg som de första människorna bosatte sig på ön. Runt Berg finns idag många spår efter deras li...

 • Snart börjar älgjakten

  Länsstyrelsen Västmanlands län 7 okt

  På måndag den 12 oktober startar älgjakten i Västmanlands län. Älg jagas från och med en timme före solens uppgång fram till solens nedgång. Du som vill ut och plocka svamp eller vandra ska inte känna dig rädd för att gå ut i skogen. Jägare vet att andra kan röra sig i markerna och ska ta hänsyn till det med stort säkerhetstänk. Du kan stöta på jägare under en stor del av året när du är ute i naturen. Flera arter får jagas under en lång jakttid. Både i det som är naturrese...

 • Renoveringsarbetet på Ängsö drar ut på tiden

  Länsstyrelsen Västmanlands län 2 okt

  Utsiktsplattformen och spången ut till plattformen vid Dalins trädgård på Ängsö är fortfarande avstängda. Under renoveringsarbetet har mer skador upptäckts vilket gör att arbetet drar ut på tiden. Tidigare i år upptäcktes svåra rötskador på spången och plattformen. För en dryg månad sedan startade renoveringsarbetet. Tanken var att plattformen skulle vara klar och kunna öppnas i början av oktober. Men under arbetets gång har mer rötskador upptäckts som måste åtgärdas. Det ...

 • Nu finns Hemfallet med i Naturkartan

  Länsstyrelsen Västmanlands län 24 sep

  Hemfallet är ett av länets nyare naturreservat. Området ligger norr om Västerås mellan Skultuna och Tillberga. Det är inte stort men bjuder på omväxlande och dramatisk terräng. Om du följer den cirka 800 meter långa stigen får du klättra både upp och ner över bergsknallar medan du tar dig runt i området. Väl uppe på höjderna har du fin utsikt över det omgivande jordbrukslandskapet. Det finns inga färdigställda rastplatser men gott om stenar eller liggande gamla träd som du...