Trail main hiking@2x Vandringsled Laxaleden syd

Vandringsrunda som följer Mörrumsån, förutom längst i söder där den går genom jordbruksmark. Passerar den historiska platsen Elleholm och Mörrums kronolaxfiske (läs mer via länkar i kartan).

Blå markeringar längs hela leden. Glest med markeringar i söder men där är det lätt att följa vägen.

Svårighetsgrad: Grön - enkel
Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Längd: 3.6 km
Underlag:

Grusgång i norr, träspångar och strandstig i mitten och väg längst i söder. Handikappvänlig från Mörrums Kronolaxfiske ner till järnvägsbron över Mörrumsån. Resten av sträckan har många träspångar längs med branta strandkanter.

Kontakta oss

Ark56 orange

Team ARK56

Blekinge Arkipelag
Kurpromenaden 4
372 36 Ronneby