Avverkningsområdet utvecklas till blommande gräsmark och blandskog

Av Upplands Väsby 2021-04-27

Nu påbörjar vi utvecklingen av naturen i och utanför avverkningsområdet i Runby!

Delen utmed Runbyspåret kommer att återställas till åkermark med blommande växlighet. Delen mot kraftledningsgatan kommer att utvecklas till en blandskog. Skogar med en blandning av barr och lövträd är mer motståndskraftiga mot olika typer av störningar som till exempel torka, vind, brand och angrepp från skadeinsekter.

Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller.

Arbetet kommer att pågå mellan april - december.

Följ naturvardiupplandsvasby på instagram för att se bilder från projektet.

Kontakta oss

Upplandsvasby logo ligg pms

Henrik de Joussineau

Ring: 08- 590 970 00
Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se