Norra Törnskogens naturreservat – friluftsliv i olika former

Av Upplands Väsby 2020-06-17

I Norra Törnskogens naturreservat finns hällmarkstallskog på höjderna och i dalarna granskog, betesmark och åkermark. Här finns både korta och långa stigar och leder att vandra. Och en spännande sagostig för barnen!

I Norra Törnskogens naturreservat finns flera vandringsleder i variationsrik natur. Här finns också en cykelled och en ridstig.

I naturreservatet hittar du också en sagostig för både barn och vuxna, som bjuder in till lek, motorikträning och till att lära sig mer om naturen. Törnskogens sagostig ligger i direkt anslutning till reservatets parkering och en till viss del tillgänglighetsanpassad rastplats med eldstad och vindskydd.

Använd kartan här intill för att hitta mer information om vad som finns i naturreservatet.

Kontakta oss

Upplandsvasby logo ligg pms

Henrik de Joussineau

Ring: 08- 590 970 00
Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se