Trail main hiking@2x Östgötaleden – Borensberg - Berg (Birgittaleden)

Denna del av Östgötaleden följer gång- och cykelvägarna från Borensberg till Berg. Längs med leden kan en beskåda både fin kulturmiljö och fin naturmiljö. Vid Näs finns det en mycket fin ekbacke med fornlämningar. En passerar också den fina Brunneby kyrkan, som uppfördes i slutet av 1200-talet. Fortsättningsvis, ligger en mycket vacker ädellövskog invid leden, vid Ruda, där många rödlistade arter vistas.

Birgittaleden är en pilgrimsväg som knyter ihop delar av den heliga Birgittas liv, i dåtid och nutid. På Birgittaleden är du välkommen att vandra eller cykla på lätt framkomliga vägar. Det finns goda övernattningsmöjligheter (bl.a. fem STF vandrarhem, många hotell och pensionat) och tillgång till affärer och matställen. Birgittaleden är inte markerad i terrängen, men sammanfaller på vissa sträckor med Östgötaleden. Mer information om leden, kartor och vägbeskrivningar finns att hitta på Pilgrimscentrums hemsida.

På Naturkartan är Birgittaleden uppdelad i fyra delsträckor. Sträckan mellan Vreta Kloster och Borensberg är 22 km.

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Längd: 22.0 km
Hitta hit:

Birgittaleden kan man nå med kollektivtrafik på många ställen. Kontakta Östgötatrafiken på www.ostgotatrafiken.se eller 0771-21 10 10.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.