Gappo-Pältsa

Leden löper över tundran i Sveriges nordligaste hörn. Stigen är mycket lättvandrad och går i en dalgång med vackra vyer åt norr och väster. Leden följer höga moränryggar nästan hela vägen. Efterhand börjar Sveriges nordligaste högfjäll Pältsan synas. På fjällsluttningen växer den botaniska rariteten Laestadiusvallmon. Mot slutet av vandringen öppnar landskapet upp och stigen når fram till Pältsastugan som ligger på en vid fjällhed. Området är fågelrikt och har säregen flora.

Tid: 3-5 timmar

Att göra:
  • Vandring
Längd: 11.0 km
Underlag:

Lättvandrat underlag, mestadels längs moränryggar och över rished.