Torneträsk-Soppero

Torneträsk-Soppero fjällurskog är Sveriges näst största naturreservat, större än hela Blekinge! Här kan vi tala om nästan ändlösa vildmarker. Det är tolv mil från reservatets västra ände till dess östra. Förutom E45 i den östra delen finns det inga vägar inne i området. Däremot finns det gott om djupa vattendrag, vidsträckta myrar, barrskog, fjällbjörkskogar och fornlämningar. Området är 3371 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Naturreservat
Kommunikationer:

Väg E45 passerar genom reservatets östra delar. En skogsbilväg västerut leder till Järämä varifrån stigar utgår. Söderifrån går skogsbilvägar nästan fram till området.