Långå skans - Funäsdalens kyrka, Romboleden

Aktuellt

Rekommenderas juli-augusti-september. Ledsträckan kräver fjällvana. Vi rekommenderar att du förutom naturkartan/romboleden tillgänglig offline, har karta och kompass. Rinnande vatten finns på fjället och vi rekommenderar vattenreningssystem samt tält av säkerhetsskäl. Leden går över kalfjäll och i fjällnära skog. Ofta saknas stig att följa.

Etappen är ca 3 dagar och 2 övernattningar.

Dag 1. Vi satte som mål en stuga vid Lillfjället, ca 15 km. Fortsatte uppåt utmed Rändan. Vek sedan in på Romboleden som här är en skogsbilväg. Följde den ända till slutet då vi annars hade fått tränga oss igenom en contorta plantering. Kom till en lite större väg och svängde höger tills vi kom på Romboleden igen. Vi följde en skoterled över Stensmolet, men kanske Romboleden lika bra att följa. I alla fall gjorde vi så att vi gick skoterleden och anslöt till Romboleden när vi närmade oss myrarna. Efter myrarna är det dags att ta sikte på Lillfjällsstugan som ligger fantastiskt belägen uppe på fjället med milsvid utsikt. Här kan man sova och bara njuta en stund. Rikligt med ved i vedboden. Svischa gärna en slant till Hede skoterklubb som har ordnat så fint.

Dag 2. Målet denna dag var raststugan vid Vedbodåsen*. Det följde en magnifik vandring över Lillfjället (som inte är så litet). Skulle vädret vara dåligt gör man nog rätt i att stanna kvar i stugan tills det blir bättre. Vi hade i alla fall en fantastisk dag. Följde markeringarna. Uppe på fjället är det lätt att se de rödmålade stenarna! När man kommer ner från fjället kan det vara lite svårare att se markeringarna. Bitvis syns de bra. När man passerar höjden mellan Backvallsuggen och Gråvålen syns stigen bra och är väl använd. När man kommer ner mot skoterleden är det bättre att korsa ån där och sedan gå på den lilla bilvägen. Fortsatte förbi Ol-Jonsvallen och sedan var det lätt att ta sig vidare till stugan. Vi kom till stugan vid 17 tiden efter 2 mils vandring. Också en fin stuga att övernatta i.

*Alternativ väg är fortsätta vägen förbi Ol-Jonsvallen till Ljusnedal och eventuellt vidare till Funäsdalen.

Fakta

Fjälled - sommar (rödmarkerad, ofta på stenar)

Tage Persson, Funäsdalens fornminnesförening, var med och märkte upp denna ledsträcka på 90-talet och berättar att de letade fram de urgamla vägmarkeringarna. Stenarna kunde vara i det närmaste helt övervuxna av mossa. De grävde fram dem och de stod placerade så att de visade riktning åt vilket håll stigen skulle fortsätta härnäst. Detta är en urgammal väg!!

Långå skans ligger i byn Långå, strax väster om Hede i Härjedalen. Den första skansen uppfördes 1658, raserades, och ersattes under Karl XII av den nuvarande skansen som var klar år 1700. Långå Skans är idag ett försvarshistoriskt och kulturellt minnesmärke. Försvarsanläggningen togs ur bruk i början av 1800-talet.

Långå kyrka är numera i privat ägo.

Svårighetsgrad: Svart - erfaren
Att göra:
  • Vandring
Faciliteter:
  • Pilgrimsled
Längd: 47.2 km
Underlag:

Fjäll, skogsbilväg, obanad terräng

Parkering:

Lätt att hitta både i Långå och Funäsdalen

Kommunikationer:

Busstrafik: Härjedalingen trafikerar både Långå och Funäsdalen, från Stockholm/Uppsala Länk: https://harjedalingen.se/

Räkna med att mobilen inte fungerar.

Kontakta oss

Eva Dellemyr