Trail main hiking@2x Mora kyrka till Oxberg kapell, Romboleden

Romboled från Östnor vandrar man med motionsleden nästan till Spjutmobron över Österdalälven. Märket är rund märke med orange färg. Motionsleden går strax före bron upp mot norr över väg 70 . Efter att ha gått över bron och kommer åter i skogen finns en raststuga som är till för vandrare. Man kan sova där.

I Kråkberg där man går på Cykel och vandringsled vid vägen finns en gammal Olofs Källa.

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Parkering:

Mora kyrka

Oxbergs kapell

Kontakta oss

Pilgrimsma%cc%88rke

Eva Dellemyr

  • Ohhhkyndrcy4xnbif7x3

    Till sommaren arrangeras en "provvandring" på Romboleden från Mälardalen till Älvdalen.

    Romboleden 5 mar

    Den medeltida Romboleden till Nidaros går norrut, genom Västmanland och Dalarna. Den 30 maj startar en grupp från Munktorp och en grupp från Västerås. Strax före midsommar beräknas vandrarna anlända till Älvdalen. Dagsetapperna varierar, räkna med ca två mil per dag. Det är första gången på modern tid som en sammanhållen vandring med möjlighet till övernattning erbjuds. Det är lokala krafter i samverkan utmed sträckan genom Västmanland och Dalarna som gör detta möjligt. M...