• M5ohtahkxduramfu6xtg

     Judarn runt

    Länsstyrelsen Stockholm län 21 jul 14:00

    Sjön Judarn, en av Stockholms renaste sjöar, omges av en omväxlande natur med öppna ängsmarker och kuperade skogsmarker. Här finns spår från istiden som stora flyttblock, storblockiga moränytor och riksintressanta deGeer-moräner. Och människospår ända från bronsåldern, i form av rösen och skålgropar. Samt gamla torplämningar, en ryssmur och Dolgtrazer. Följ med Anders Tranberg på en tur i Stockholms stads allra första naturreservat. Samling kl 13.00 vid Åkeshovs slott, T-b...