• Överfart i Sandemar klar

    Länsstyrelsen Stockholm län 23 nov

    Nu är den nya överfarten över kanalen i Sandemar klar. Den gamla överfarten har schaktats bort och ersatts med en ny. I början av det nya året ska det byggas nya fina stängsel med grindar för korna, och en separat fil för fotgängare. (Men det går jättebra att promenera över där redan nu.) Välkomna!