• Tt7ufcot9n2aduy3r6q5

    Var aktsam på vindfällen och hängande träd efter stormen Alfrida

    Upplandsleden 11 jan

    Stormen Alfrida har fällt många träd, främst i skogarna i östra och nordöstra delarna av länet. Vi uppmanar dig som vistas i skogen att vara aktsam under den närmaste tiden. Gå inte nära träd som ligger i spänn, träd som hänger i andra träd och rotvältor. Bitvis kan det vara dålig framkomlighet på Upplandsleden och på stigar i Upplandsstiftelsens naturområden i den östra och nordöstra delen av länet. Upplandsstiftelsen arbetar för att öka säkerheten och framkomligheten i ...