Trail main hiking@2x Upplandsleden, Etapp 1:0, 11,5 km

Underlag: Ojämn skogsstig, tillgängliggjort underlag, grusad skogsstig

Start: Studenternas IP

Slut: Sunnersta friluftsområde

Service: Grillplats på Kronåsen, Lyssnaängsbadet, Sunnerstabadet samt vid Sunnerstaåsens friluftsområde. Även café, skidbacke, uthyrning, toa mm vid friluftsområdet.

Vatten: från maj till augusti: i kran på Lyssnaängens badplats

Naturtyp: blandskog, tallskog, betesmarker, sjöstrand

Den här etappen följer till största delen en annan vandringsled som kallas Gula stigen. Etappen startar vid Studenternas IP, alldeles i kanten av Kronåsen. Här väntar en ganska brant stigning upp till högsta punkten och Sten Sturemonomentet, en 5,5 m hög bronsskulptur gjord av Carl Milles. Kronåsen är en del av Uppsalaåsen som här är 40 m hög. På Kronåsen finns grillplats.

Vandringen fortsätter genom tallskogen, nedåt mot Geijersdalen. Här rinner en liten bäck ned till Fyrisån. Efter att du passerat det gamla exercisfältet Polacksbacken där regementsbyggnaderna idag är en del av Uppsala universitet, kommer du fram till Kronparken. I området finns Sveriges finaste bestånd av gamla och grova jättetallar. Många av tallarna är över 300 år gamla. Här går vandringen längs lättgångna stigar.

Därefter slingrar sig stigen genom tätortsnära friluftsskogar, öppna marker och beteshagar förbi Malma gård och Ultuna hagar. Du vandrar över de öppna gräsytorna vid Gottsundagipen fram till Vårdsätraskogen. När skogen slutar leder stigen genom samhället ut till vattnet och här öppnar sig Ekoln framför dig. Gula stigen slutar vid Skarholmen, en udde med båtklubb i Mälaren.

Från Skarholmen fortsätter Upplandsledens etapp 1:0 öster ut längs Ekoln. Stigen ger dig möjlighet att gå mellan vattnet och den strandnära bebyggelsen. Det finns flera bad här, Lyssnaängsbadet med stora gräsytor, ett mindre hundbad och Sunnerstabadet i slutet av etappen. Vattnet utnyttjas flitigt och du passerar såväl en kanotklubb som KFUM:s lägergård längs vägen. Slutligen viker leden av upp mot Uppsalåsen igen och etappen slutar i Sunnersta friluftsområde.

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Tillgänglighet:
  • Trail main near parking@2x Nära parkering
  • Trail main near public transport@2x Nära kollektivtrafik
Längd: 11.5 km
Underlag:

Ojämn skogsstig, tillgängliggjort underlag, grusad skogsstig

Kommunikationer:

Busshållplatsen närmast starten heter Akademiska sjukhuset. Vid slutet finns busshållplats Sunnerstabacken.

Hitta hit:

Etappen startar mitt inne i Uppsala och slutar vid Sunnerstaåsens friluftsområde i utkanten av staden.

Med bil: Studenternas IP ligger mellan Akademiska sjukhuset och Fyrisån. Parkering finns längs Ulleråkersvägen.Etappstarten ligger vid åsen i korsningen mellan Ulleråkersvägen och Sjukhusvägen.

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen