Upplandsleden, Etapp 20, 10 km

Underlag: grusväg, bitvis kuperad skogsstig

Start: Nora kyrka

Slut: Östa/Gröna Kunskapshuset

Service: vindskydd med eldstad vid Stenharsudd, Östa naturreservat, ett stort friluftsområde, Ingbo källor

Vatten: naturlig källa i Ingbo källor, kran vid Nora kyrka apr-okt, samt på toalett året om, vid receptionen i Östa, vid öppettider

Naturtyp: kulturmarker, barrskog, lövskog

Etapp 20 startar vid Nora kyrka i utkanten av Tärnsjö. Sträckan kallas även för Ljusbäcksleden och är en kyrkstig som användes redan på 1700-talet. Vandringen går genom gammal kulturbygd och skog. Du följer skyltarna mot Östa naturreservat. Framme i Östa är det ytterligare 0,8 km till etappens slut vid Gröna kunskapshuset. Det går också avstickare från leden till Ingbo källor och till en parkering vid Ljusbäck. Du vandrar här genom ett av Sveriges fem biosfärområden, älvlandskapet Nedre Dalälven.

Vandringen börjar längs en grusväg genom ett öppet landskap med hus och gårdar. Efter 1,5 km viker leden in på en mindre skogsväg upp mot gården Ulebo. Bortanför Ulebo är stigen på vissa håll inte så upptrampad, håll utkik efter ledmarkeringarna. Nu når du snart den vidsträckta Nordmyran. Ett par spänger leder dig mellan holmar i kanten av mossen.

Kanske börjar det bli dags för en rast? Stenharsudd, med bänkar och eldstad, ligger mitt på etappen. Här kan du vila med utsikt över Nordmyrasjön.

Efter rastplatsen följer en lite mer kuperad sträcka innan du kommer in i Östa naturreservat. Östa är ett stort friluftsområde med skog, myrar och kilometerlånga sandstränder. Här går vandringen längs lättgången stig genom granskog där marken täcks av mjuk mossa.

Ganska snart efter att du kommit in i reservatet går en avstickare ner till en parkering vid Ljusbäck. Ytterligare ett par kilometer längre fram delar sig leden igen. Här kan du välja att fortsätta mot Gröna kunskapshuset eller vandra söder ut mot naturreservatet Ingbo Källor, 2 km.

Sista biten fram till Gröna kunskapshuset i Östa by öppnar sig landskapet igen. För hundra år sedan var byn centralort i Nora socken.

Service i Tärnsjö: Vandrarhem, mataffär, café, bensinmack Service i Östa: Camping med kiosk

Att göra:
  • Vandring
Längd: 10.0 km
Underlag:

Blandad vandring längs, grusväg och olika typer av skogsstig. Bitvis stenigt och lite kuperat.

Parkering:

Parkering finns både vid start och mål.

Kommunikationer:

I Tärnsjö finns busshållplats Tärnsjö centrum, 500 m från starten. Ingen bussförbildelse finns till Östa.

Hitta hit:

Tärnsjö ligger fem mil nordväst om Uppsala. Kör till Tärnsjö och följ skyltar mot Nora kyrka. Stor parkering finns alldeles intill kyrkan. Parkering finns också vid Gröna Kunskapshuset i Östa.

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen