Upplandsleden, Etapp 24, 17 km

Underlag: jämn skogsstig, grusväg, asfalt

Start: Härnevi IP

Slut: Gånsta

Service: rastplats med bänkar, bord, eldstad, toalett och dricksvatten vid Härnevi IP, rastplats med bänkar vid sjön Äs puss

Vatten: vid Härnevi kyrka under sommarhalvåret, samt vid Härnevi plantskola, vid öppettider

Naturtyp: skog och öppet jordbrukslandskap

Etapp 24 är lättgången och går genom ett flackt och öppet jordbrukslandskap. Mestadels längs små grus- och skogsvägar och mot slutet längs gator och gångvägar genom Enköping.

Du startar vid parkeringen vid Härnevi IP. Här har hembygdsföreningen gjort iordning en mötesplats med eldstad, bord och bänkar, toalett mm. Längs stigar och skogsvägar kommer du efter fyra kilometer fram till Äsåsen. Precis innan passerar du Härnevi plantskola där du kan köpa grönsaker och fika under säsongen. En bit efter svänger huvudleden in på en väg som går nedanför åsen. Fortsätter du istället fram till Äsåsens parkering kan du följa en slinga av Upplandsleden upp på själva åsen, slinga 24:1. Det är att rekommendera! Leden passerar här flera rast- och utsiktsplatser och några fornlämningar.

Vandringen fortsätter söder ut längs med åsen. Du går en bra bit längs ett långsträckt grustag. Grusvägar och lättgången stig tar dig genom skog och över öppna odlingsmarker.

Alldeles norr om Enköping går du på en smal gångbro högt över E18. På andra sidan kommer du ut på en stig som går i utkanten av försvarsmaktens ledningsregemente.

Vid Resecentrum finns parkering och anslutning med både tåg och buss. Här passerar du också den lilla Förbiparken, ett paradis för vildbin. Efter resecentrum går du upp på Kyrkåsen, varifrån du får fin utsikt över staden. I maj blommar här mängder av backsippor. På åsen finns flera rastplatser. Du passerar Enköpings äldsta byggnad, Vårfrukyrkan och de gamla husen i Kyrkbacken.

När du passerat stadsmiljön svänger leden in på en stig i den lummiga naturlika planteringen på Korsängen. På andra sidan öppnar sig vyn mot Vattenparken, ett rekreationsområde där man även renar stadensdagvatten. Här finns flera rastbänkar och parken är också en populär våtmark för fåglar. Efter den platta Vattenparken bär det av uppför Husbergsbranten, en skogsklädd bergsbrant med flera utsiktsplatser. Här finns det jättegrytor, mossbevuxna bergssluttningar och mängder med blåsippor på våren. När du kommit ur skogen och passerat runstenen är du framme vid Gånstagården. Här finns både parkering och busshållplats.

Service i Enköping: Mataffärer, tåg- och busstation, restauranger, caféer och många andra butiker

Att göra:
  • Vandring
Längd: 17.0 km
Underlag:

Lättgången sträcka, mestadels längs grus- och skogsväg.

Parkering:

Parkering finns vid både start och mål.

Kommunikationer:

Inga bussar finns till starten. Tåg- och busshållplatser i Enköping.

Hitta hit:

För att komma till Härevi IP kör du väg 70 från Enköping mot Sala. Alldeles norr om Enköping, sväng höger mot Torstuna. Kör ca 8 km och sväng vänster mot Härnevi kyrka. Alldeles före kyrkan, sväng vänster och därefter höger. Skyltar visar mot Härnevi IP.

Gånsta ligger i södra utkanten av Enköping, längs Boglösavägen.

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen