• Björnspillningsinventering i Norrbotten i höst

  Norrbottens län Jun 20

  Under 2021 är det dags för en ny björnspillningsinventering i Norrbottens län. Den senaste genomfördes under 2016. Årets inventering kommer att pågå mellan 21 augusti och 31 oktober. Alla som vistas ute i höst kan vara med och hjälpa till! Spillningsinsamling är den huvudsakliga inventeringsmetoden för brunbjörn i Sverige. Insamlingen ger en uppskattning av björnstammens storlek och geografiska fördelning. Uppgifter som är nödvändiga för en långsiktigt hållbar förvaltning ...

 • The hiking trail between Jurun and Vuoggatjålme will be renovated

  Norrbottens län Jun 16

  This year The Norrbotten County Administrative Board will start the renovation of the trail between Jurun and Vuoggatjålme in Arjeplog Municipality. The work starts this summer and will be finished in the summer of 2022.The trail will be inventoried and cleared the first year. During 2022 new bridges will be in place, and possibly new fords will be constructed. The passability will be somewhat limited during the renovation project.

 • Roddleden över Sitojaure läggs ner

  Norrbottens län May 27

  Roddleden över Sitojaure längs Kungsleden är nedlagd. Vandrare kommer inte längre kunna ro över med båtar som Länsstyrelsen tillhandahållit. Grunden till nedläggningen är att säkerheten vid överfarter har varit ett problem. Att dra om leden har inte heller ansetts vara möjligt. Beslutet gäller under två år och kommer därefter att utvärderas, innan ett nytt beslut fattas. Sommaren 2021 och 2022 gäller därför följande: Båtskjuts mellan Sitojaure och Svijnne anordnas av Sitoj...

 • Luften är fri - är du med?

  Norrbottens län Mar 05

  Vill du vara med och bidra? Friluftslivets år är ett nationellt projekt som genomförs runt om i landet på regional och lokal nivå. Syftet är att få fler människor att prova på och fortsätta med friluftsliv, samt att öka medvetenheten om friluftslivets värden. Vi vill särskilt uppmuntra och underlätta för barn i årskurs 4-6 och personer med utländsk bakgrund att hitta ut. Du som utövar friluftsliv eller anordnar friluftslivsaktiviteter är viktig under friluftslivets år. Gen...

 • Corona-pandemic information about stopover cabins owned by the County Administration

  Norrbottens län Mar 17

  The stopover cabins owned by the County Administrative Board of Norrbotten will remain open during the pandemic. So will other stopover cabins, latrines etc in protected areas. This is to keep up the safety and accessibility of these areas. In the stopover cabins, there will be information in English and Swedish, urging people to follow the recommendations of the government: keep distance to others, cough and sneeze inte your elbow, avoid touching your eyes, nose and mouth...

 • A bridge over Gorsajohka in Kårsavagge valley has been removed

  Norrbottens län May 23

  An old bridge over Gorsajohka, west of Abisko National Park, has been removed 2019. The bridge was not on a trail and it was no longer safe to use. "Lantmäteriet" has removed the bridge symbol from the mountain map. The bridge coordinates in Kårsavagge were (SWEREF 99 TM): N: 7584902 E: 650188.